Vlada z najavo, da bo odkupila vso pšenico, vplivala na višje cene

(vir: arhiv)

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je sporočila, da so slovenski mlinarji in proizvajalci krmil v manj kot enem tednu odkupili več kot tretjino slovenske pšenice. Najava Vlade RS, da bo država odkupila vso slovensko pšenico je vplivala na odkupne cene pšenice.

Višje cene pšenice pomenijo višjo ceno moke in dražji kruh.

Slovenska žitna veriga tudi v zaostrenih tržnih razmerah deluje dobro, saj so slovenski mlinarji in proizvajalci krmil v prvih dneh žetve odkupili več kot tretjino pšenice s slovenskih njiv. Členi v verigi imajo vzpostavljene poslovne vezi in sklenjene predkupne pogodbe, zato je odkup stekel nemoteno. Zaradi zahtev trga je večina slovenskih odkupovalcev že ob začetku žetve določila svoje odkupne cene pšenice, ki so v prvem tednu žetve znatno višje kot v okoliških državah.

Najava vlade je imela vpliv na višanje odkupnih cen pšenice, ni pa bila v realnosti tudi izvedljiva. Odkupovalci so ne glede na to takoj pričeli z odkupom, kot je to potekalo pretekla leta. Najava je imela vpliv tudi na dobavo pšenice iz sosednjih držav, saj so tamkajšnji pridelovalci želeli podoben ukrep. Slovenija s pšenico ni samooskrbna in je vezana tudi na dokup pšenice iz sosednjih držav.

Zbornica na vlado in resorno ministrstvo apelira z dvema zahtevama, in sicer povečanje silosnih kapacitet za skladiščenje žit ter pripravo ukrepov za omilitev visokih cen električne energije.

Poudarjajo, da je potrebno podpreti investicije v povečanje kapacitet na obstoječih mestih, da bodo v prihodnje ohranjali žita na domačem trgu, za domačo potrošnjo tako za ljudi kot za živali.

Celotna agroživilska veriga, predvsem pa živilska podjetja, pozivajo vlado k pripravi ukrepov za omilitev visokih cen električne energije in plina, kajti trenutne cene in cene, ki se napovedujejo za naslednje leto, so nevzdržne z vidika prenosa v ceno izdelka in vpliva na kupno moč potrošnikov.

M. D.