Vlada v času epidemije poskrbela tudi za odlog plačila posojil

(vir: pixabay.com)

Iz Banke Slovenije so sporočili, da so slovenske banke v prvem mesecu veljave zakona (do začetka maja) prejele 22.230 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,3 % vseh kreditov. Gre za 267,2 milijona evrov odloženih plačil. Vloge je možno vložiti do konca leta.

Ob tem ocenjujejo, da bo prihodnje gibanje števila vlog za odlog plačil odvisno predvsem od možnosti ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bodo dopuščale razmere, povezane s koronavirusom.

Zakon, po katerem lahko tisti, ki imajo posojila v bankah, zaprosijo za odlog plačila, je že marca sprejela vlada Janeza Janše. Zakon, znan tudi kot t. i. mega korona zakon, je stopil v veljavo že konec marca.

Banke morajo odlog obvezno odobriti, če posojilojemalec zaprosi za to. Ali drugače: Po zakonu morajo banke vsem, ki izkažejo težave zaradi izbruha krize, omogočiti odlog odplačevanja kredita.

Zakon omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam.

Število prejetih vlog in skupen znesek odloženih obveznosti

Število vlog za odlog plačila obveznosti Skupen znesek odloženih obveznosti v tisoč EUR
Prebivalstvo 15.599    33.149
Mikro podjetja in samostojni podjetniki   3.454    41.828
Mala in srednja podjetja   3.020  114.628
Velika podjetja     154  77.596
Skupaj 22.227  267.201

Vir: Banka Slovenije

V Banki Sloveniji še dodajajo, da zakon omogoča prebivalcem in podjetjem uveljavitev odloga plačila do konca letošnjega leta. Zato na podlagi do sedaj prejetih vlog ni mogoče sklepati na končni obseg kreditov, ki bodo predmet tega zakona. Vsak, ki je to morda spregledal, pa naj se oglasi v svoji banki.

Gibanje vlog v prihajajočih mesecih bo po njihovih pričakovanjih odvisno predvsem od časa in intenzivnosti ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bo omogočale razmere, povezane s koronavirusom.

C. R.