Vlada s seznama varnih držav umaknila Turčijo in s tem dodatno odprla vrata migrantom

Dr. Anton Olaj: "Ukrep Vlade RS pomeni dodatno varnostno tveganje."

Vlada pod vodstvom Marjana Šarca je na četrkovi seji sprejela odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav. Ta je bil v petek že objavljen tudi v Uradnem listu RS. S tem je nadomestila doslej veljavni odlok iz leta 2016. Na novem seznamu je 14 držav, s seznama varnih držav pa so umaknili Turčijo. To pomeni, da se Turčija po novem uvršča med nevarne izvorne države.

Na nov seznam varnih držav so uvrščene Albanija, Alžirija, Bangladeš, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Egipt, Gruzija, Kosovo, Maroko, Nepal, Senegal, Severna Makedonija, Srbija in Tunizija.

Državljani navedenih držav, ki nezakonito prestopijo slovensko državno mejo, v Sloveniji praviloma ne morejo pridobiti mednarodne zaščite (azila). Turčije po novem ni na tem seznamu, kar pomeni, da bodo za tiste, ki prihajajo iz te države, pravila drugačna.

Glede na to, da ilegalni migranti ob vstopu v Slovenijo praviloma odvržejo osebne dokumente in njihove identitete ni možno preveriti, kar navaja tudi Policija, se bodo ti lahko zdaj še v večji meri izrekali tudi za državljane Turčije. In bodo varni. Pot iz Slovenije v EU pa jim bo odprta.

Predlog je vladi posredoval notranji minister Boštjan Poklukar, gradivo za to odločanje javno ni dostopno. Vlada je odlok potrdila, o tem bo zdaj obvestila tudi Evropsko komisijo. Sklep pa je bil v petek že objavljen tudi v Uradnem listu RS številka 38 (stran 4505).

Dr. Anton Olaj: “Ukrep vlade pomeni dodatno varnostno tveganje”

Ta vladna odločitev ima z vidika migracij za Slovenijo zelo velik pomen. Za mnenje o tem, kaj to pomeni v praksi, smo zato zaprosili Antona Olaja, doktorja pravnih znanosti, upokojenega direktorja Policijske uprave Novo mesto in predavatelja.

Dr. Anton Olaj (vir: Twitter)

Dr. Anton Olaj nam je povedal: “Ne poznam razlogov, zaradi katerih je notranji minister predlagal vladi spremembo odloka o določitvi seznama varnih izvornih držav. Domnevam, da je problem v zastoju pristopnih pogajanj zaradi nazadovanja Turčije na področjih vladavine prava, pravic državljanov in svobode tiska.

Ne glede na razloge bo spremenjen odlok vlade v praksi povzročil, da bodo vsem turškim ilegalnim migrantom, brez izjem, v sprejemnih centrih policije po opravljenem evidentiranju izdane odločbe o začasni dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, ki jim omogoča prosto gibanje. Verjetno jo bodo večinoma v nekaj dneh zapustili in odšli v druge države članice Evropske unije, kjer obstajajo turške diaspore.

Zdi se mi logično, da bo ta ukrep vlade razumljen s strani potencialnih turških migrantov kot spodbuda, da ilegalno vstopijo v EU prav na meji s Slovenijo. Ta ukrep vlade, posebno še, če ni bilo nujnih razlogov in ni bil del skupnega dogovora z ostalimi državami članicami EU, pomeni dodatno varnostno tveganje.

Ob tem se je težko znebiti občutka, da vlada zanemarja človekove pravice lastnih državljanov po varnosti, ki izhajajo iz 34. člena Ustave RS. Na primer ustavna določba, ki je konkretizirana tudi z Zakonom o nadzoru državne meje, se v praksi ne izvaja dovolj dejavno. Kljub številnim argumentiranim opozorilom javnosti vlada vztraja na samooceni, da je shengenska meja dobro varovana, čeprav je očitno, da temu ni tako in da zaradi tega obstaja realna možnost, da Slovenija zaradi zaščitnih ukrepov Madžarske, Avstrije in Italije postane migrantski žep. Ravno iz teh razlogov se mi zdi pomembno, da bi poslanci v Državnem zboru še posebno preudarno obravnavali pred kratkim vložen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o mednarodni zaščiti, katerega ambicija je zmanjšati pritisk ilegalnih migrantov na Slovenijo.”

Državljani Turčije že nezakonito vstopajo v Slovenijo

Civilna iniciativa za varovano mejo pa je ravno včeraj na svoji Facebook strani objavila številne fotografije odpadkov, ki so ostali za migranti ob cesti proti Sviščakom. Iz številnih odvrženih bančnih kartic in drugih dokumentov je razvidno, da so te odvrgli ravno turški migranti, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Fotografije v galeriji objavljamo ob koncu prispevka. Po novem jim teh dokumentov ne bo treba več metati stran.

Dela na sprejemno-registracijskih centrih ob meji se nadaljujejo

Vlada je v četrtek obravnavala tudi poročilo medresorske komisije o migracijah, v katerem je med drugim zapisano, da je razviden naraščajoči trend nezakonitih prestopov meje, predvsem na območju policijskih uprav Koper, Ljubljana in Novo mesto. Dela na postavitvi sprejemno-registracijskih centrov ob slovenski južni meji pa se nadaljujejo.

Aneksi z izvajalci gradbenih del so podpisani, pridobljene so lokacijske informacije, prav tako so delno izdelani betonski podstavki za ograjo in izbran izvajalec za postavitev ograje.

Iz pridobljenih lokacijskih informacij pa izhaja, da na predvidenih lokacijah za postavitev teh centrov ni možno postavljati praktično nobenih objektov. Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki spada neposredno pod kabinet predsednika vlade, je zato Policijo pozval, naj ponovno prouči standarde za postavitev objektov za potrebe teh centrov in skuša vsebino minimizirati. Razlog je v tem, da so izvajalci, s katerimi so podpisane pogodbe za gradbeno-obrtniška dela, urad obvestili, da soglasij za priključitev elektro, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture ne morejo pridobiti brez predhodno izdanega gradbenega dovoljenja. S strani izbranega zunanjega izvajalca zato poteka preveritev veljavnih prostorskih aktov za obravnavana območja (Metlika, Jelšane in Obrežje). Poročilo je dostopno tukaj: vrs-3.vlada.

Dodajmo, da iz javno objavljenih podatkov o naročilih vse to ni razvidno, kar pomeni, da nam vladajoči te podatke prikrivajo.

Iz poročila je razviden tudi zapis Slovenske obveščevalne varnostne agencije (SOVE), ki je vladi poročala, da se je število migrantov na Zahodnem Balkanu s prihodom pomladi povečalo. Napovedane množične odhode (t. i. karavane) iz Turčije in Grčije pa so tamkajšnji varnostni organi preprečili.

To je tudi odgovor tistim, ki sprašujejo, kje so “tiste karavane več deset tisoč migrantov”, ki so bile napovedane. Zaenkrat so jih zaustavili na Balkanu, vprašanje pa je, kako dolgo jih bodo lahko še zadrževali tam.

Še fotografije, ki jih je včeraj na svoji Facebook strani objavila Civilna iniciativa za varovano mejo:

J. M.