Vlada proti obveznemu testiranju funkcionarjev na prepovedane droge

Luka Mesec, podpredsednik vlade, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, (na seji parlamentarnega odbora 20. julij 2022). (vir: zajem zaslona)

Vlada je na današnji seji zavrnila predlog Zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je v državni zbor vložila Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS).

Vlada Roberta Goloba je po seji sporočila, da testiranje funkcionarjev “nesorazmerno posega v pravico do zasebnosti”.

Dodali so, da testiranje ne rešuje celovito problematike vseh psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo na vestno, nepristransko in kakovostno opravljanje nalog funkcionarjev.

In še zapisali: “V skladu s 35. členom Ustave Republike Slovenije je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.”

Med posege na področju zasebnega življenja, v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice iz Strasbourga, sodi npr. tudi prisilni odvzem krvi, zaradi česar bi bila lahko ureditev, kot je predlagana v predlogu zakona, ustavnopravno sporna, če bi posameznik odklonil zdravniški preizkus na prisotnost prepovedanih drog v organizmu.

Zanimivo bo zdaj vedeti, kako se bodo na to odzivali v policiji in podjetjih, kjer sta testiranje in odvzem krvi obvezni. O tem vlada ne pove ničesar.

A. L.