Vlada in sindikati javnega sektorja parafirali plačni dogovor

(vir: pixabay.com)

Vlada in sindikati javnega sektorja so parafirali plačni dogovor. Zaposleni v javnem sektorju si v skladu z dogovorom lahko obetajo dvig plač, višje nadomestilo za malico, tisti do vključno 50. plačnega razreda tudi poračun regresa za letni dopust.

Po navedbah vladnih predstavnikov je dogovor za letošnje in prihodnje leto vreden 611 milijonov evrov.

Po dogovoru se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka. Plače bodo višje ob izplačilu oktobrskih plač.

Večini v javnem sektorju se bodo plače nato dvignile še enkrat z aprilskimi plačami prihodnje leto, takrat za en plačni razred, kar pomeni približno 4-odstoten dvig. Iz tega povišanja pa bodo izvzeti zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače povečale z dogovorom novembra lani.

Višja nadomestila za malico in doplačilo regresa

S septembrom bo višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz sedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan.

Prav tako bodo javni uslužbenci, ki jim je bil sicer letošnji regres za letni dopust že izplačan, dobili še poračun do višjega regresa, ki je določen glede na plačni razred zaposlenega, pri čemer bodo tisti nižje na plačni lestvici dobili več.

Javnim uslužbencem do 24. plačnega razreda bo pripadlo 300 evrov, uvrščenim od 25. do 30. plačnega razreda 250 evrov.

Zaposleni, uvrščeni od 31. do 35. plačnega razreda, bodo dobili 200 evrov, tisti od 36. do 40. plačnega razreda pa 150 evrov.

Za javne uslužbence od 41. do vključno 50. plačnega razreda je predvideno, da prejmejo poračun regresa v višini 100 evrov.

Do danes parafiranega dogovoru se morajo zdaj opredeliti še v vsakem posameznem sindikati. Tu lahko kakšen sindikat javnega sektorja lahko še kaj zaplete (zahteva več in drugače).

Nato bo sledil podpis in javna objava podpisanega dogovora. Očitno pa je, da so zneski upoštevani že tudi v rebalansu letošnjega proračuna in državnih proračunih za naslednji dve leti.

Sindikati, ki bodo podpisali ta dogovor, se bodo z njim zavezali, da do 30. junija 2023 ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z ukrepi iz dogovora.

M. D.