Vlada imenovala mag. Antona Travnerja za generalnega direktorja Policije

Mag. Anton Travner, novi generalni direktor Policije

Vlada je danes Antona Travnerja imenovala za generalnega direktorja policije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Travner, sicer magister civilnega in gospodarskega prava, je v policijskih vrstah od leta 1985.

Mag. Anton Travner je takoj po končani kadetski šoli leta 1985 začel svojo karierno pot kot policist na Policijski postaji Velenje, kjer je v šestih letih, do leta 1991, opravljal različne naloge. Začel je kot policist, kasneje postal vodja patrulje, po specializiranem tečaju v letu 1989 pa vodnik službenega psa. Leta 1991 je napredoval v namestnika komandirja Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, med letoma 1992 in 1995 pa je bil namestnik komandirja Policijske postaje Žalec.

Nato je bil za dve leti napoten na izredni študij na Pravno fakulteto v Ljubljani, leta 1997 pa je za dve leti prevzel delo inšpektorja za posebne naloge na Policijski upravi Celje, kjer se je ukvarjal s področjem notranje zaščite.

Leta 1999 se je zaposlil v Sektorju za državno mejo in tujce v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, kjer je delal na področju varovanja državne meje in mejne kontrole, še isto leto pa je prevzel vodenje Oddelka za državno mejo.

Leto kasneje je kot vodja Sektorja mejne policije (pred tem Sektor za državno mejo in tujce) prevzel vodenje slovenske mejne policije. Bil je odgovoren za področje državne meje in tujcev v Sloveniji ter mednarodno sodelovanje na tem področju.

Od junija do decembra 2004 je za pol leta zamenjal področje dela, saj je prevzel vodenje kabineta ministra na Ministrstvu za promet. Zatem pa se je za pol leta, do junija 2005, znova zaposlil na Generalni policijski upravi, kjer je kot član vodstva Policije skrbel za organiziranje in vodenje priprav na vstop Slovenije v schengensko območje. Nato je za pol leta, do januarja 2006, prevzel še funkcijo vodje Službe generalnega direktorja policije.

Od začetka leta 2006 do jeseni 2007 je svojo kariero nadaljeval v zasebnem sektorju, kjer je kot lastnik podjetja sodeloval z Ženevskim centrom za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF). Skrbel je za organizacijo in koordinacijo aktivnosti za izboljšanje operativnih kapacitet držav, zajetih v program pomoči DCAF. Vodil je področje pravnih reform in bil intenzivno vključen tudi v program izobraževanja in usposabljanja uradnikov iz držav, deležnih pomoči DCAF.

Po tem obdobju je za enajst mesecev prevzel vodenje Sektorja za mednarodne odnose znotraj Službe generalnega direktorja policije. Ravno v obdobju, ko je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije, je predsedoval visokemu odboru po 36. členu pogodbe o Evropski skupnosti (CATS). Na tem odboru so zaključili vrsto izjemno pomembnih dosjejev s področja policijskega sodelovanja. Med drugim je bila sprejeta tudi nova pravna podlaga o Europolu, prenos originalne Pruemske pogodbe v pravni red EU itd.

V drugi polovici leta 2008 pa vse do 2012 je bil napoten na delo v Ženevski center za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF), kjer je bil imenovan za direktorja DCAF Ljubljana, hčerinske izpostave te mednarodne organizacije.

Mag. Anton Travner je univerzitetni diplomirani pravnik. Med letoma 1989 in 1993 je študiral ob delu na Višji šoli za notranje zadeve Univerze v Ljubljani. Leta 1997 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2008 pa na isti fakulteti končal še podiplomski študij civilnega in gospodarskega prava, kjer je pridobil naziv magistra znanosti.

Travner je od leta 1987 član Podvodne reševalne službe Slovenije, med letoma 2003 in 2007 je bil tudi njen načelnik. Vodil in organiziral je celotno reševalno akcijo v nesreči na območju hidroelektrarne Blanca, ki se je zgodila leta 2008. Je veteran vojne za Slovenijo.

Je tudi avtor nekaj strokovnih člankov in strokovne monografije. Pripravil je mednarodno priznano metodologijo boja zoper ilegalne migracije, večkrat pa je sodeloval kot strokovnjak v vrsti mednarodnih in tujih projektov (DCAF, IBPC, OSCE …). Med drugim je deloval tudi kot nacionalni predstavnik v vrsti delovnih skupin Sveta Evropske unije, kot so SCIFA, SCIFA plus, SCHEVAL itd.

Je dobitnik vrste odlikovanj, medalj in priznanj, med drugim tudi bronastega, srebrnega in zlatega znaka za zasluge za varnost. Za zasluge pri akciji iskanja ponesrečencev na Blanci pa mu je predsednik države podelil tudi medaljo za zasluge.

C. R.