Vlada določila najvišje cene goriv

(vir: arhiv)

Po napovedih je vlada včeraj z uredbo določila najvišje drobnoprodajne cene naftnih derivatov, in sicer za najbolje prodajani bencin NMB 95 in dizelsko gorivo. Ostale cene so sproščene.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena naftnih derivatov je naslednja:

  • 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB 94): 1,503 evra za liter
  • Dizelsko gorivo:                                                   1,541 evra za liter

Uredba je bila objavljena že tudi v uradnem listu, cene veljajo z današnjim dnem, na bencinskih servisih so te že spremenjene.

Cene so tako bistveno nižje kot bi bile, če vlada včeraj ne bi sprejela te uredbe. Za takšen ukrep se je vlada odločila zaradi motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za NMB 95 in dizel je določena na podlagi zadnje 7-dnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene na Evropsko komisijo za Weekly Oil Bulletin. Uredba je bila sprejeta na podlagi Zakona o kontroli cen in Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen.

Iz pregleda cen goriva v državah je razvidno, da se Slovenija s ceno uvršča med najnižje v Evropi. Nekoliko nižjo ceno imajo še v Srbijo ter Bosni in Hercegovini.

Cene goriv po Evropi, za liter, v evrih
Država 95-oktanski bencin                  Dizelsko gorivo
1. Nizozemska 2,462 2,343
2. Nemčija 2,273 2,315
3. Finska 2,229 2,333
4. Italija 2,071 1,988
5. Danska 2,000 1,880
6. Avstrija 1,988 2,066
7. Švica 1,870 2,050
8. Češka 1,860 1,950
9. Španija 1,847 1,829
10. Slovaška 1,623 1,531
11. Hrvaška 1,610 1,650
12. Črna gora 1,580 1,450
13. Slovenija 1,503 1,541
14. Srbija 1,460 1,553
15. BiH 1,40 1,420
16. Madžarska 1,260 1,260

Iz pregleda je tudi razvidno, da so cene dizelskega goriva praviloma povsod višje od cen 95-oktanskega bencina. Izjeme so redke.

Vir: Cene goriv po Evropi | AMZS

M. D.