Višji zneski pomoči posameznikom in gospodinjstvom

(vir: pixabay.com)

Meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, tako za otroški dodatek, državno štipendijo, znižano plačilo vrtca ter subvencijo malice in kosila, je država zvišala za 4,9 odstotka.

Višji bodo otroški dodatek, državna štipendija in denarna socialna pomoč, hkrati bo višji tudi prag za upravičenost do denarne socialne pomoči.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov bo od 1. marca 1104,33 evra povprečno mesečno na osebo, najvišji otroški dodatek pa bo znašal 147,35 evra na mesec.

Državno štipendijo bo mogoče pridobiti, če povprečni mesečni dohodek v družini ne presega 713,91 evra na družinskega člana. Najvišji osnovni znesek državne štipendije pa bo znašal 204 evre.

Nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči bo 421,89 evra, uporabljati pa se bo začela s 1. aprilom.

Zaradi uskladitev prejemnikom transferjev ni treba oddajati nove vloge.

S 1. aprilom 2022 bo višja tudi dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek.  Zvišali se bodo tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči.

Vir: Višji zneski

M. D.