Višji otroški dodatki, denarna socialna pomoč, štipendije

(vir: pixabay.com)

Otroški dodatki bodo avgusta višji, vendar le za nekaj centov, v najboljšem primeru za 2,74 evra več mesečno. Višje bodo tudi državne štipendije, vendar bo tudi tu šlo za cente, največ pa do 4,5 evra mesečno. Povečujeta se tudi osnovni znesek denarne socialne pomoči za eno osebo in varstveni dodatek.

Povišanje glede na dosedanje zneske bo za 2,4 odstotka.

  • Znesek denarne socialne pomoči za eno osebo se bo iz 392,75 evra povečal na 402,18 evra oziroma za 9,43 evra mesečno.
  • Varstveni dodatek se bo iz 577,34 evra povišal na 591,20 evra oziroma za 13,86 evra mesečno.

Otroški dodatek za prvega otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta, ki je uvrščen v prvi dohodkovni razred, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 188,02 evra, po novem znaša 117,05 evra. To je 2,74 evra več od prejšnjega zneska.

  • Dodatek za nego otroka je po novem 102,40 evra, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 204,80 evra.
  • Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 404,48 evra.
  • Dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki znaša 491,52 evra.
  • Pomoč ob rojstvu otroka je 286,72 evra.
  • Starševski dodatek znaša 258,09 evra.
  • Materialni stroški za otroka v rejništvu znašajo 298,26 evra.
  • Plačilo dela rejniku je 135,68 evra mesečno.

Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred po novem znaša za tiste iz prvega dohodkovnega razreda, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 313,37 evra, 97,28 evra, če so stari do 18 let. Če so starejši, pa je 194,56 evra.

Višja je tudi Zoisova štipendija, ki za dijaka mesečno znaša 122,88 evra, za študenta pa 143,36 evra.

Subvencija za obrok študentske prehrane je po novem 2,69 evra.

V nadaljevanju objavljamo tabelo, iz katere so razvidni zneski otroškega dodatka po novem. Zneski so v evrih. Mesečni dohodek je na člana družine, v bruto znesku. V srednji šoli je otroški dodatek najdlje do 18. leta starosti otroka.

 

Višina državne štipendije, brez dodatkov, v evrih:

Mesečni dohodek Starost do 18 let Nad 18 let
                do 313,37 97,28 194,56
od 313,38 do 376,06 81,92 163,84
od 376,06 do 438,72 66,56 133,12
od 438,73 do 553,63 51,20 102,40
od 553,64 do 668,53 35,84  71,68

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

C. R.