Višje plače zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu

Slavnostno parafiranje Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. (vir: Vlada RS)

Vlada RS in sindikati so včeraj parafirali Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (dogovor), s katerim se dvigujejo plače zaposlenim v zdravstvu in za 12.000 zaposlenih v javnih socialno varstvenih zavodih. Skupno gre za okoli 35.000 zaposlenih, na dogovor so v zdravstvu in socialnem varstvu čakali celo desetletje. Vlada je dogovor potrdila prejšnji teden.

Plače se bodo najbolj zvišale bolnišničnim medicinskim sestram, in sicer za od 3 do 6 plačnih razredov (v osnovi približno od 12 do 24 odstotkov). Višje bodo tudi v domovih za starejše in socialno varstvenih zavodih.

Dogovor, ki prinaša višje plače za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu, je rezultat pogajanj, ki so bila namenjena akutnemu reševanju kadrovske problematike in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov. Dogovor je v celoti usklajen s sindikati, med drugim prinaša tudi kakovostnejšo oskrbo denimo v domovih za starejše in centrih za usposabljanje, delo in varstvo.

Poleg dviga plač dogovor zajema tudi sistemiziranje in razporejanje zaposlenih na nova delovna mesta, kar bo pripomoglo k omejevanju odhodov zaposlenih, zlasti z delovnih okolji z največjimi obremenitvami in tudi povečanje zanimanja za te poklice med mladimi.

Višje plače 

– Na delovnih mestih, kjer zaposleni izvajajo osnovno in socialno oskrbo se bodo plače povišale za 1 do 4 plačne razrede, pri čemer vse pri večini delovnih mest v tej skupini plača poveča za 3 do 4 plačne razrede.

– Pri zdravstvenem kadru v socialno varstvenih zavodih se bodo plače povečale za 4 plačne razrede.

– Na posameznih delovnih mestih strokovnih delavcev v centrih za socialno delo in domovih za starejše, pa se bodo plače povečale za 2 plačna razreda.

En plačni razred pomeni okoli 4 odstotke višjo osnovno plačo.

Podrobne spremembe po posameznih delovnih mestih bodo opredeljene v aneksih h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

Za plače skupno skoraj 123 milijonov evrov več

Predvidene finančne posledice parafiranega dogovora med vlado in reprezentativnimi sindikati o višjih plačah so v okviru izhodišč za pogajanja ocenjene na 37 milijonov evrov za področje socialnega varstva ter 85,95 milijona evrov za področje zdravstva. Skupno za 122,95 milijona evrov. Sredstva bodo med drugim zagotovljena iz državnega proračuna, večina pa iz zdravstvene blagajne.

Podpis dogovora: V imenu vlade dva ministra, v imenu zaposlenih predstavnici sindikatov

V imenu vladne pogajalske strani sta dogovor parafirala minister za zdravje Janez Poklukar in minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Na pogajalski strani sindikatov pa sta se dogovor parafirali Irena Ilešič Čujovič in Slavica Mencingar.

Minister Janez Poklukar je ob zaključku dogodka izrazil zadovoljstvo, da se je ”postavilo plače medicinskih sester in drugih profilov v zdravstvu in socialnem varstvu na način, da za opravljeno delo dobijo pošteno plačilo”.

Kot je še poudaril, ”so zdravstveni delavci preobremenjeni in jih je tudi premalo”, zato je pomembno, da ”imamo skupen cilj, to je izboljšanje razmer v zdravstvu in socialnem varstvu, pri čemer je na prvem mestu izboljšanje razmer na delovnih mestih.”

A. L.