Višje neto plače bomo prvič dobili že v aprilu

(vir: mf.si)

Danes je bila v Uradnem listu objavljena novela Zakona o dohodnini, ki prinaša višje neto plače za vse. Veljati začne jutri, 22. marca 2022.

Novela Zakona o dohodnini prinaša:

  • seniorsko olajšavo,
  • oprostitev plačila dohodnine od družinskih pokojnin, ki jih prejemajo otroci,
  • oprostitev plačila dohodnine za prejemke iz šolskih skladov,
  • ukinitev plačila bonitete za uporabo službeni električnih vozil v zasebne namene,
  • ugodnejšo obravnavo bonitet iz naslova pravice do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev,
  • znižanje obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem,
  • olajšave za zelene in digitalne investicije,
  • višje olajšave za donacije v šport,
  • višje in nove olajšave za zaposlovanje mladih,
  • nižjo obdavčitev kapitala

Novela Zakona o dohodnini se uporablja od 1. januarja 2022, kar pomeni, da se bo lahko uveljavljala določitev davčne obveznosti po pravilih novele Zakona o dohodnini tudi za nazaj. Višje neto plače bomo prvič dobili že v aprilu.

Za koliko bodo plače višje si lahko izračunate in preberete na povezavi: Koaliciji uspelo: Plače bodo višje 

Plača za mesec marec bo v celoti obračunana z upoštevanjem višje splošne olajšave in nove dohodninske lestvice, če bodo izplačane po uveljavitvi zakona.

Višja splošna olajšava in nova dohodninska lestvica se bosta pri plačah za januar,  februar in marec, če je plača za marec delno izplačana že pred uveljavitvijo zakona, upoštevali v

Informativnih izračunih dohodnine za leto 2022, ko bomo nazaj prejeli preplačilo dohodnine za te mesece.

Vse podrobnejše pojasnitve v zvezi z izvajanjem Zakona o dohodnini bodo v kratkem objavljene na spletni strani Finančne uprave RS.

Pomembna novost, ki jo prinaša novela Zakona o dohodnini, je uskladitev zneskov olajšav in dohodninske lestvice s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji.

Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 bo predvidoma objavljen še ta teden.

Pri prvi uskladitvi, ki bo podrobneje določena v pravilniku, se bo upoštevala rast cen življenjskih potrebščin v Sloveniji v oktobru 2021 glede na oktober 2020. To pomeni, da se bodo zneski olajšav in zneski neto davčnih osnov v dohodninski lestvici za leto 2022 uskladili (zvišali) s koeficientom rasti življenjski potrebščin v Sloveniji.

Letos se bodo uskladile tiste olajšave, ki z novelo zakona niso bile na novo določene (olajšava za vzdrževane družinske člane, osebna olajšava za invalida s 100 % telesno okvaro, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje). Uskladil se bo tudi znesek skupnega dohodka, do katerega je zavezanec upravičen do dodatne splošne olajšave.

A. L.