Višja urna postavka za delo upokojencev, dijakov in študentov

(vir: pixabay.com)

Včeraj je stopila v veljavo novela Zakona o urejanju trga dela, ki izenačuje višini minimalnih bruto urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev ter začasno in občasno delo dijakov in študentov.

Zakon je bil v Državnem zboru RS sprejet v začetku aprila. Najnižja urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev se je zvišala iz dosedanjih 5,77 evra na 6,17 evra bruto (gre za najnižjo bruto urno postavko za delo upokojencev, dijakov in študentov, delodajalec pa lahko seveda ponudi več).

Enako je glede višine plačila za delo dijakov in študentov določeno v Zakonu za uravnoteženje javnih financ.

Nova višina bruto urne postavke bo veljala od uveljavitve omenjene odredbe do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.

Poleg navedenega se z ZUTD-G zvišuje tudi znesek najvišjega dohodka za opravljeno začasno in občasno delo, ki ga lahko na letni ravni zasluži upokojenec, in sicer iz trenutno veljavnih 8639,07 evra na 9237,96 evra bruto.

Zneski se vsako leto usklajujejo s spremembo višine minimalne plače.

M. D.