Veljavnost gradbenih dovoljenj, prijava začetka gradnje je obvezna

Fotografija je simbolična.

Prvega junija 2023 bo poteklo pet let od izdaje prvih gradbenih dovoljenj, izdanih na podlagi starega Gradbenega zakona (GZ).

Zakon je določal, da gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor v petih letih od njegove pravnomočnosti ne vloži popolne prijave začetka gradnje.

Ministrstvo za naravne vire in prostor zato poziva tiste investitorje, ki so pridobili gradbeno dovoljenje po 1. juniju 2018, uporabnega dovoljenja pa še niso pridobili, da preverijo, ali so izvedli popolno prijavo začetka gradnje.

Če prijave gradnje niso izvedli ali niso izvedli popolne prijave začetka gradnje, naj jo izvedejo čim prej. Investitorji se bodo tako izognili situacijam, ko bi lahko, in sicer zaradi neizvedene (popolne) prijave, izdano gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.

Prijava začetka gradnje se odda na upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje.

Foto, vir: JUBHome

M. D.