Veliko kmetov ostalo brez pomoči za mleko

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Številni kmetje so ostali brez izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je namreč konec septembra izdala odločbe glede izjemne izravnalne pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov.

Večje število zahtevkov pa je bilo, kljub prepričanju, da je do pomoči upravičena vsaka kmetija, ki redi vsaj dve kravi, zavrnjenih.

Pravno podlago izplačilu pomoči za mleko predstavlja odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka in mlečnih proizvodov. Ta določa, da je do pomoči upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, katerega krave molznice so v zahtevanem obdobju vključene v kontrolo kakovosti in količine prireje mleka, so pojasnili v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

Tiste kmetije, ki niso vključene v t. i. kontrolo A, pa so v zahtevanem obdobju morale imeti najmanj dve kravi in imeti vsaj eno oddajo mleka.

S KGZS so sporočili, da svojim članom nudijo pomoč pri vložitvi pravnih sredstev. Kmetijsko ministrstvo, ki ga vodi Irena Šinko iz Golobovega Gibanja Svoboda, pa so pozvali k čim prejšnjemu skupnem sestanku, da bi našli, ki bi omogočile izplačilo pomoči za mleko vsem kmetijskim gospodarstvom, ki redijo vsaj dve kravi.

Več: Pomoč za mleko

M. D.