Vedno več staršev varčuje za prihodnost svojih otrok, pa vi?

(vir: NLB Skladi, d.o.o.)

Starši smo v nenehni skrbi za naše male zaklade. Zavedamo se pomena zdrave prehrane in njihovega vsakodnevnega gibanja na svežem zraku. Omogočamo jim pridobivanje novih znanj in izkušenj. Smo rama opore takrat, ko nas potrebujejo in delimo z njimi navdušenje, ko dosegajo svoje cilje. Pa razmišljamo tudi o njihovem finančnem zaledju, ki bi ga v letih odraščanja zanje lahko ustvarili?

Kako začnemo?

Ko razmišljamo o varčevanju za naše najmlajše, se sprašujemo, kako sploh začeti, kje varčevati, v kolikšnih zneskih?

Varčujemo lahko v obliki depozita na banki, vendar nas odvrača misel na praktično ničelne obrestne mere. Ko iščemo alternativo, je enostavna oblika varčevanja, ki nam pade na pamet in za katero se Slovenci odločamo vse pogosteje, varčevanje v vzajemnih skladih.

Kaj je vzajemni sklad?

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki varčujejo za večji nakup v prihodnosti, svojo pokojnino ali potrebe svojih otrok. Premoženje se, skladno z naložbeno politiko vzajemnega sklada, nalaga v različne vrednostne papirje. Vlagatelji se za takšno obliko varčevanja odločajo zato, ker na dolgi rok prinaša nadpovprečno pričakovano donosnost.

Kaj so prednosti?

Varčevanje v vzajemnih skladih je enostavno in prilagodljivo. Omogoča nam občasno vlaganje presežkov po naših zmožnostih ali disciplinirano mesečno vplačevanje preko odprtega trajnika, k varčevanju pa lahko pristopijo tudi babice, dedki in prijatelji. S sredstvi upravlja izkušena ekipa upraviteljev premoženja, mi pa v imenu otroka do dopolnjenega 18. leta otroka varčujemo brez vstopnih stroškov.

Pa slabosti?

Vzajemni skladi so bolj tvegana naložba od depozita, saj vrednosti enote premoženja dnevno nihajo in lahko, zlasti v primeru kratkoročnega varčevanja, beležijo negativno donosnost. Tveganje zmanjšamo z izbiro za naš profil ustreznega in dobro razpršenega vzajemnega sklada ter z dolgoročnostjo varčevanja. Za starše, ki varčujemo vsaj 10, 15, 20 let, je skrb odveč.

Koliko lahko privarčujemo?

Postopno lahko varčujemo že s 40 EUR mesečno in pričakujemo, da bomo do otrokovega 25. leta, ko bo čas za njegovo osamosvojitev, privarčevali okrog 30.000 EUR. Če uspemo vplačevati 200 EUR mesečno, pričakovani privarčevani znesek poskoči na 140.000 EUR*.

Ne glede na višino mesečnih vplačil si bomo na koncu varčevanja za privarčevani znesek nadvse hvaležni.

Ustvarjanje lepše prihodnosti za otroke so nam zaupali že mnogi. Boste med njimi tudi vi?

Ponudbo si oglejte na www.nlbskladi.si .

* Izračuna sta informativne narave in predvidevata varčevanje v delniškem vzajemnem skladu. Donosnosti nista zajamčeni, odvisni sta od gibanja tečajev na kapitalskih trgih ter načina in časa varčevanja. Izračunani sta kot geometrična sredina dolgoletnih zgodovinskih donosnosti in vključujeta stroške, povezane z varčevanjem v delniškem vzajemnem skladu. Dejanske donosnosti, ki jih realizira vlagatelj, se lahko od pričakovanih tudi v večji meri razlikujejo. Informativne izračune donosnosti po vaši meri izdelate na www.nlbskladi.si.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

Vir: NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.