Več kot 13 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

Program Podeželje.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva. Od tega je 9.015.046 evrov namenjenih za naložbe v ureditev hlevov, skladišč za krmo ter objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, 4.000.000 evrov pa za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov ter nakup pripadajoče opreme za namen prve prodaje rastlinskih pridelkov.

Vložitev vloge poteka od danes, 23. novembra 2020, do vključno 27. januarja 2021 do 23.59. ure.

Javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.

Drugi javni razpis pa omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov in skladišč ter nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge za namen prve prodaje.

Javna razpisa sta del aktivnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot odziv na covid-19 krizo in omogočata zagon močnega investicijskega cikla, katerega ključni namen je podpreti pridelavo hrane in krepiti odpornost prehranskega sistema v Sloveniji.

Več o tem lahko preberete tukaj  

Dodatne informacije so na voljo še na:

M. D.