V začetku leta 2022 načrtovano 4-odstotno povišanje pokojnin

(vir: pixabay.com)

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je na četrtkovi seji med drugim sprejel tudi Finančni načrt za leto 2022, iz katerega je razvidno, da bodo naslednje leto potrebovali skoraj 6.480 milijonov evrov (večinoma za izplačilo pokojnin in dodatkov). To bo 4,1 odstotka ali 253,7 milijona evrov več kot letos.

Članica Sveta ZPIZ je tudi Črnomaljka mag. Maja Kocjan.

Znesek bo višji predvsem zaradi načrtovanih višjih odhodkov za pokojnine,
nadomestila plač ter posledično višjih plačil prispevkov za zdravstveno zavarovanje
uživalcev pokojnin in nadomestil plač.

Pomembno za vse pa je, da je v letu 2022 načrtovana 4-odstotna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov. Uskladitev oziroma povišanje bo v februarju 2022 s poračunom za januar 2022.

Pri dodatkih za pomoč in postrežbo je za leto 2022 načrtovana uskladitev v marcu 2022 v višini 2,5 odstotka.

Finančni načrt mora potrditi še vlada, Svet zavoda pa predlaga, da se invalidnine za telesno okvaro usklajujejo na enak način kot dodatek za pomoč in postrežbo.

Letni dodatek bo zavod izplačal z junijsko pokojnino.

M. D.