V Žabji vasi gradijo športno igrišče

Gradnja igrišča (foto: MD 28. 11 .2017)

V Žabji vasi, ob Drejčetovi poti in Poti na Gorjance nastaja novo športno igrišče, vredno okoli 60 tisoč evrov, temu bodo sledila še igrala in športna oprema, za kar mestna občina že izvaja javni razpis.

Glede na predmet javnega naročila mestne občine naj bi krajani z izgradnjo pridobili:

  • igrišče za odbojko s podlago iz mivke,
  • igrišče za nogomet s travnato podlago,
  • igrišče za košarko z asfaltno podlago in
  • balinišče prav tako z asfaltno podlago.

Predvidena sta tudi izvedba makadamske dovozne poti v dolžini okrog 100 m, ureditev odvodnjavanja ter ureditev okolice igrišč.

Iz pogodbe, ki sta jo z izvajalcem del iz Šentjerneja sklenila Mestna občina Novo mesto (kot naročnik) in Krajevna skupnost Žabja vas (kot soinvestitor), je razvidno, da bo vrednost novozgrajenega športnega igrišča 49.044,60 evra, k temu pa gre še davek na dodano vrednost v višini 10.789,81 evra. Skupna vrednost je tako 59.834,41 evra.

Glede na pogodbo, ki sta jo novomeški župan in predsednik Krajevne skupnosti Žabja vas podpisala 29. septembra 2017, izbrani izvajalec pa 2. oktobra 2017, bi morala biti dela že končana. Kot kažejo fotografije, rok ne bo dosežen.

Očitno je torej, da se nekje zatika. To je razvidno tudi iz javne objave na spletni strani krajevne skupnosti, kjer so člani sveta 17. novembra odločali o tem, kako naj uredijo odbojkarsko gradbišče. Sklep je bil, da gredo zaenkrat zgolj v travnato igrišče z mrežo, ki bo tako na voljo za igranje odbojke na travi in badmintona.

C. R.