V Vinici pri Šmarjeti slovesno ob zaključku infrastrukturnega projekta

S slovesne otvoritve v naselju Vinica v občini Šmarješke Toplice. Slavnostni nagovor šmarješkega župana Marjana Hribarja.

Prejšnji teden so v naselju Vinica pri Šmarjeti slovesno otvorili novo zgrajeno komunalno infrastrukturo. Vaščani so izkazali izredno zadovoljstvo in srečo, da je bila njihova vas v letih 2021/2022 deležna celovite prenove in so danes ponosni na popolnoma novo podobo vasi.

Investicija v vrednosti okoli milijona evrov, prijeten in slovesni program so pripravili in povezovali učenci Osnovne šole Šmarjeta.

Projekt Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Vinica pri Šmarjeti, se je sicer pričel že v letu 2012, takrat so bila pridobljena vsa potrebna soglasja pristojnih služb, vendar gradbenega dovoljenja ni bilo možno pridobiti, saj številne služnosti niso bile pridobljene.

V letu 2020 je Občina Šmarješke Toplice aktivno pristopila k projektu, izvedena je bila novelacija projektne dokumentacije (spremenjena lokacija in tip čistilne naprave), pridobljene so bile vse služnosti in v letu 2021 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Jeseni 2021 je bil postavljen temeljni kamen z namenom, da se v enem letu izgradi celovita komunalna infrastruktura v naselju Vinica pri Šmarjeti. Po izvedenem javnem naročilu je bil kot najugodnejši izbran izvajalec GPI tehnika iz Novega mesta. Pogodbena vrednost je znašala 909.917 evrov (brez DDV) oz. 1.110.099 evrov (z DDV).

V času od pričetka gradnje v spomladanskih mesecih leta 2022 je bilo izvedeno več kot kilometer fekalne kanalizacije, uredili so meteorno kanalizacijo za celotno naselje, obnovili vodovod celotnega naselja, nekaj objektov je v sklopu investicije pridobilo novozgrajeni vodovod. Zgrajena je bila nova čistilna naprava za 150 PE. Urejeni sta optično omrežje in javna razsvetljava. Cestno omrežje naselja je tudi v celoti na novo asfaltirano. Sledil bo še končni pregled celotne investicije in geodetske odmere.

Občina Šmarješke Toplice se zahvaljuje izvajalcu za uspešno in hitro izvedbo vseh del, vaščanom za vso potrpežljivost, sodelovanje med gradnjo, za izvedbo dogodka zaključne slovesnosti in pogostitve. Posebna zahvala pa gre učencem OŠ Šmarjeta, med katerimi so bili tudi domačini, ki so skupaj z mentorico, tudi domačinko, pripravili in izvedli prijeten kulturni program.

V naselju Vinica pri Šmarjeti danes biva več kot 100 občanov. Vas je ena od 24 vasi v občini, v starih pismih se je imenovala Weinberg. Prvič je bila zapisana v freisburškem pismu 15. maja 1074. V tem pismu je omenjenih več kmetij, ki so menda ležale na lepi ravnini, kjer se sedaj razprostira Vinica, za katero vaščani navajajo, da skupaj tvorijo malo večjo vaško družino.

Z otvoritve (vir: občina)

M. D.