V trinajstih občinah omogočene brezplačne meritve radioaktivnega radona

Radioaktivni plin radon v Sloveniji.

Uprava RS za varstvo pred sevanji vabi gospodinjstva, da se prijavijo na brezplačne meritve radiaktivnega radona. S tem želijo ugotoviti ogroženost na posameznih območjih in omejiti tveganja, ki jih predstavlja radon.

Radon je naraven radioaktiven plin brez vonja in barve, ki se nabira v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

Meritve so doslej izvajali v 12 slovenskih občinah, od tega v petih na območju jugovzhodne Slovenije. Projekt zdaj širijo še na ostale občine.

Radon je bil doslej zaznan v naslednjih petih občinah v naši regiji: Dolenjske Toplice, Kočevje, Loški Potok, Semič in Žužemberk.

Zdaj meritve širijo še na naslednjih 8 občin: Novo mesto, Straža, Trebnje, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Metlika, Kostel in Osilnica.

Prebivalci v vseh trinajstih občinah na našem območju se lahko zdaj prijavijo na brezplačne meritve.

V okviru projekta so lani odčitali izsledke več kot 430 detektorjev radona, ki so jih stanovalci namestili v pritlične in kletne prostore, kjer je ogroženost za nabiranje radona največja. Če detektorji zaznajo povečane koncentracije plina, ogroženim gospodinjstvom pošljejo napotke za ustrezno zaščito pred tem nevarnim plinom. V veliko primerih je ustrezen ukrep že redno zračenje.

Zdaj vabijo k sodelovanju vse stanovalce na omenjenih območjih, ki jih zanima, koliko radona imajo doma. Meritev je zanje brezplačna, saj jo financira Uprava RS za varstvo pred sevanji, ki deluje znotraj ministrstva za zdravje.

Več informacij o prijavah je mogoče dobiti na spletni strani Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) – zvd.si, elektronskem naslovu [email protected] in telefonski številki 01 5855 104.

Kako poteka meritev?

Meritev je preprosta. Na dom dobite detektor, ki je plastična posodica približne velikosti 40 x 15 milimetrov, ki se ga za en do dva meseca postavi v želen prostor. Detektor ne potrebuje napajanja. Po določenem času se detektor nato v ovojnici, za katero je že plačana tudi poštnina, vrne pošiljatelju v odčitavanje. Nato po pošti dobite povratno obvestilo o rezultatu meritev.

Kaj je radon?

Radon je kemični element, radioaktivni plin, ki nastane z razpadom radija; radon je eden najtežjih plinov in škodljiv zdravju. Najbolj stabilni izotop, Rn-222, ima razpolovno dobo 3,8 dni in se ga uporablja v radioterapiji. Povzroča pljučnega raka.

Čeprav je bil radon odkrit že v začetku prejšnjega stoletja, so prve povezave med njegovimi produkti in pljučnim rakom nastale šele v šestdesetih letih. Zgodba o kancerogenosti tega plina sega že v 16. stoletje, ko so v Nemčiji in na Češkem številni rudarji umirali za tako imenovano »Schneberg krankheit«. Visoka umrljivost rudarjev zaradi pljučnih bolezni se je nadaljevala tudi v 19. stoletju. Šele leta 1956 so se na Švedskem začele sistematične raziskave na tem področju.

V Sloveniji smo se prvič s tem problemom soočili leta 1969. Meritve radona v bivalnem okolju so se začele leta 1986, ko so se osredotočili predvsem na na slovenske šole, vrtce in okrog 900 naključno izbranih stanovanj.

Dovoljena koncentracija radona v zraku bivalnega okolja je od 200 do 600 Bqm-3 in od 500 do 1500 Bqm-3 v delovnem okolju.

A. L.