V Trebnjem in Mirnski dolini nadpovprečno veliko smrti zaradi raka in samomorov

V Občini Šentrupert je bilo lani neverjetno veliko samomorov, kar 2,65-krat več od povprečja v državi. Nadpovprečno veliko samomorov je bilo še na območju občin Trebnje in Mirna.

V Šentrupertu je nadpovprečno veliko smrti tudi zaradi bolezni srca in ožilja ter vseh vrst raka. Zaradi raka je veliko smrti tudi v Občini Mirna.

Podatki o zdravstvenem stanju še kažejo, da je na območju Upravne enote Trebnje manj kadilcev kot v povprečju v državi, nadpovprečno pa je visokotvegano opijanje. V nekaterih delih je kritično tudi število prekomerno prehranjenih otrok. Indeks staranja je najvišji v Šentrupertu, kjer je bil lani tudi prirast prebivalstva najnižji.

Občina Trebnje je na spletni strani objavila gradivo s sestanka strokovne skupine za preventivo, kjer so obravnavali zdravstveno stanje prebivalcev na območju Upravne enote Trebnje. Ta pokriva občine Trebnje, Šentrupert, Mokronog – Trebelno in Mirna.

Podatki kažejo, da je bil indeks staranja prebivalstva daleč najvišji na območju občine Šentrupert. Tudi podatki o prirastu prebivalstva kažejo, da je to najslabše prav v Šentrupertu, kjer se je prirast v letu 2018 še posebej zmanjšal. Prirast prebivalstva pa se je lani občutneje izboljšal v občinah Mirna in Trebnje.

V Trebnjem je prekomerno prehranjenih 30,2 odstotka vseh otrok, v Mirni 32,6 odstotka, v Mokronogu 27,5 in v Šentrupertu 25 odstotkov vseh otrok. V tem delu so kazalniki za Mokronog in Šentrupert bistveno boljši od ostalih dveh občin.

Kadilcev manj od povprečja, visokotvegano opijanje značilno za vse občine

Iz podatkov je razvidno, da v vseh občinah kadi približno vsak peti občan (v Sloveniji skoraj vsak četrti), manj kadilcev je le v občini Mirna. V vseh občinah pa je kritično visokotvegano opijanje prebivalstva. V Sloveniji je takšnih 41 odstotkov prebivalstva, v občini Mirna je to 47 odskotkov, Šentrupertu 46 odstotkov Trebnjem 45 odstotkov in v občini Mokronog Trebelno 42 odstotkov.

Vzroki umrljivosti: Veliko samomorov, veliko smrti zaradi vseh vrst raka

Skrb vzbujajoči so tudi podatki o vzrokih umrljivosti. Ti kažejo, da je v občini Šentrupert visoka umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, vseh vrst raka, zelo veliko je samomorov.

V občini Mirna jih je lani nadpovprečno veliko umrlo zaradi vseh vrst raka, nadpovprečno veliko je bilo tudi samomorov. Teh je bilo veliko tudi v občini Trebnje.

A. L.