V teku več razpisov za zagotovitev dodatnih mest v domovih za starejše

(vir: pixabay.com)

V Sloveniji v domovih za starejše trenutno primanjkuje 12.590 prostih mest, toliko je namreč trenutnih aktualnih prošenj. Zadnji dom za starejše je bil v Sloveniji zgrajen pred 15 leti, zdajšnja vlada pa se je te problematike lotila z vso resnostjo in zelo drugače kot prejšnje.

Preverili smo, kaj se trenutno dogaja na tem področju, pa tudi, kakšne aktivnosti potekajo za dokončanje doma za ostarele v Osilnici, kjer zgradba stoji nedokončana že več kot desetletje.

V Sloveniji imamo 102 doma za starejše, v njih biva okoli 21 tisoč starostnikov. Šest desetih domov je javnih, ostali imajo pridobljene koncesije. V domovih trenutno ni nobenega prostega mesta, tako je večinoma že več let, iz evidenc Skupnosti socialnih zavodov Slovenije pa je razvidno, da na prosto mesto v domu čaka kar 12.590 prosilcev.

Pri Šarcu raje kot za nove domove 75 milijonov evrov namenili za različne študije

Zadnji dom za starejše je bil v Sloveniji zgrajen v času prve Janševe vlade, to je v obdobju 2004 do 2008, nato se je vse skupaj ustavilo. Vlada Marjana Šarca pa je raje kot za gradnjo domov denar namenila za različne študije, povezane s starejšimi. In to ne malo denarja, kar 75 milijonov evrov, na kar je lani opozorilo prav Računsko sodišče RS. Oskrba starejših pa je bila v zadnjih mandatih v domeni stranke SD, nad tem je bdela njihova Anja Kopač Mrak.

Zdajšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše je že ob nastopu napovedala pospešeno reševanje te problematike in izgradnjo novih domov. Še dodatne težave in izzive pa je nato povzročila epidemija bolezni covid-19.

Reševanje problematike je zajeto tudi v koalicijski pogodbi nove vlade

Resorno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zato takoj pristopilo k reševanju problematike pomanjkanja mest v domovih, s ciljem celostne rešitve. Navkljub covidu-19 so tako začeli z aktivnostmi za pregled potreb in možnosti za zagotavljanje dodatnih kapacitet.

Tako je že nekaj časa objavljen razpis za podelitev 1100 koncesijskih mest v domovih za starejše, prav tako je objavljen razpis za 20 dnevnih centrov in 10 centrov za začasne namestitve, ki se financira iz evropskih sredstev.

Za to je zagotovljenih 21 milijonov evrov.

Ministrstvo načrtuje, da se bodo sredstva EU v podporo zagotavljanju dodatnih kapacitet za dnevno varstvo, deinstitucionalizacijo in oskrbo starejših ter drugih ranljivih skupin lahko koristila tudi v novi finančni perspektivi 2021 – 2027.

V Sloveniji imamo sicer dva nedokončana domova za starejše, to je v Vrtojbi in Osilnici. Problematika se vleče že več kot desetletje. Da bodo našli rešitev za to, so se vladajoče stranke zavezale tudi v koalicijski pogodbi.

Na naše vprašanje, kakšne načrte imajo z nedokončanim domom v Osilnici, so nam z ministrstva odgovorili, da dokončnih odločitev tako za Osilnico kot tudi Vrtojbo še niso sprejeli, “zato v danem trenutku natančen odgovor, kdaj bosta domova končana, ni poznan”.

Dodali so, da ministrstvu potekajo vse aktivnosti za zagotovitev potrebnih sredstev za gradnjo novih domov za starejše občane, pri tem bodo upoštevane potrebe po domovih za starejše na ozemlju celotne države.

“Če bo mogoče, si bo ministrstvo za potrebe gradnje domov za starejše prizadevalo uporabiti evropska sredstva, nepremičninski fond, zemljišča in finančna sredstva, ki jih ima v lasti Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). »O lokacijah in podrobnostih v tem trenutku še ne moremo govoriti, je pa to prioriteta v zdajšnjem mandatu,” so zapisali.

V Osilnici se sicer zelo trudijo za rešitev nedokončane zgradbe. Njihove aktivnosti so vidne tudi prek družbenih omrežij. Tako je občina že objavila neke vrste poziv, s katerim iščejo delovno silo oziroma kader z medicinsko izobrazbo za prihodnjo zaposlitev v njihovem domu. Prijav je bilo veliko, občina je zapisala, da so “s prijavami dokazali, da bo iskane delovne sile dovolj”. Hkrati so sporočili, da se bo letos v okviru srednje šole v Kočevju začel program izobraževanja za negovalke (za odrasle). Občina je nadalje še zapisala, da jim je ministrstvo naložilo novo nalogo, naj poizvejo, kakšen je interes za bivanje v domu oz. koliko oskrbovancev bi se prijavilo za dom v Osilnici. Več podatkov o tem je na voljo na Facebook strani Občine Osilnica.

Zaključimo lahko le, da so vsi skupaj zelo resno in odgovorno pristopili k reševanju problematike oskrbe starostnikov.

Nedokončan dom starejših občanov v Osilnici. Če bo dovolj zanimanja za zasedbo in dovolj ustreznega kadra, bo vlada zagotovila denar za dokončanje. Zaenkrat kaže, da bo temu tako. Bilo bi čudno, če bi bilo drugače, dežela Petra Klepca je namreč zelo primerna za bivanje starostnikov. Vse skupaj pa bo temu območju dalo tudi nov zagon.

C. R.