V Slovenski vojski in zaporih zaposlujejo: Želite postati vojak, vojakinja ali pravosodni policist?

vir: pixabay.com

Pred dnevi smo objavili razpis za zaposlitve v Policiji, iskali so policiste za obmejni nadzor. Če ste to zamudili, lahko zdaj postanete poklicni vojak ali vojakinja. Slovenska vojska vabi k zaposlitvi, tako ženske kot moške. Dodatno iščejo še 30 pravosodnih policistov.

V stalni sestavi Slovenske vojske se lahko zaposlijo kandidati stari od 18 do 27 let, pogodbe o služenju v rezervni sestavi lahko sklenejo kandidati stari do 45 oziroma 55 let, za tri mesece pa se vojski na prostovoljno služenje vojaškega roka lahko pridružijo kandidati, stari od 18 do 27 let.

Vsi tisti pa, ki s Slovensko vojsko sklenejo pogodbo o zaposlitvi kot pripadniki stalne sestave, prejmejo tudi finančno nagrado v višini do pet povprečnih bruto plač na zaposlenega v Republiki Slovenije.

Različne oblike sodelovanja v Slovenski vojski so mogoče ob izpolnjevanju pogojev, ki so natančneje opisani na www.postanivojak.si.

Iščejo tudi nove pravosodne policiste

Hkrati je Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij objavila poziv za zaposlitev 30 novih pravosodnih policistov. Razpisujejo prosta mesta v večini zapornih zavodov v državi, od tega v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob – 8 mest.

Preverili smo še, kakšni so sprejemni pogoji za službo v Slovenski vojski:

  • ob vložitvi vloge za zaposlitev ne smete biti starejši od 27 let; (V letu 2017 lahko vlogo oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1990 oziroma mlajši),
  • imate opravljeno vsaj triletno poklicno šolo,
  • ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
  • ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,
  • na dan zaposlitve ne boste član nobene politične stranke,
  • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper vas ne teče kazenski postopek,
  • boste uspešno opravili preverjanje gibalnih sposobnosti,
  • da za vas ne obstaja varnostni zadržek.

Sprejemni postopek je naslednji: