V Slovenijo le še z dokazili PCT

Fotografija je simbolična. (vir: policija.si)

V Sloveniji od danes ne velja več seznam držav glede na epidemiološko sliko. Ob vstopu v državo morajo vsi potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (PCT), sicer morajo v karanteno. Izjema so otroci, mlajši od 15 let, dvolastniki in tranzitni promet, izjema ne velja za dnevne migrante.  

V Slovenijo lahko po novem vstopijo vsi, ki predložijo dokazilo o negativnem PCR ali hitrem testu na novi koronavirus, pri čemer test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši od 48 ur.

Veljajo tudi potrdila o prebolelosti, ki niso starejša od šest mesecev, potrdila o cepljenju proti covidu-19 in potrdila o cepljenju za prebolevnike.

Potniki lahko kot dokazilo predložijo tudi evropsko digitalno covidno potrdilo (to je dokazilo, da je oseba cepljena proti covid-19, da je prejela negativen rezultat testa ali prebolela covid – vir. Potrdilo se od 1. julija uporablja za vse evropske državljane in prebivalce, potrdila izdajajo in lahko preverjajo po vsej EU.

Veljajo tudi podobna potrdila tretjih držav (držav, ki niso članice EU), ki pa morajo imeti enake podatke kot evropsko potrdilo in biti izdana v angleščini.

Tisti, ki dokazil ne bodo predložili, bodo morali v 10-dnevno karanteno. Ta se lahko prekine peti dan z negativnim PCR testom.

Tujcem brez prebivališča v Sloveniji se vstop v državo dovoli, a se jih napoti v karanteno, če dokažejo, da imajo zagotovljen prostor, kjer bodo prestajali karanteno; če tega nimajo, se jim vstop v Slovenijo ne dovoli.

Prehajanje meje brez dokazil je dovoljeno mlajšim od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje.

Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez pogoja PCT se do 15. avgusta 2021 dovoli:

  • osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  • osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Oseba, ki uveljavlja eno od izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj izjeme, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer pa se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Namen podaljšanja uporabe izjem je omogočiti osebam, ki delajo na področju mednarodnega transporta, in osebam v tranzitu, da se pripravijo na novo enotno ureditev pogojev vstopa v Sloveniji. in tukaj

Vir: Policija

C. R.