V Sloveniji okoli 5000 ukrajinskih beguncev

Begunci iz Ukrajine. Otroški kotiček v enem izmed tranzitnih centrov za ukrajinske begunce (vir: demokracija.eu)

V 50 dneh vojne je iz Ukrajine zbežalo več kot 4,7 milijona ljudi. V Sloveniji je bilo doslej 18.415 opravljenih registracij ukrajinskih beguncev, ob tem jih je prijavljenih 4718, saj jih večina le prečka našo državo. Nekateri se že tudi vračajo domov.

V Sloveniji ima status začasne zaščite trenutno 1225 ukrajinskih beguncev, številni bivajo pri prijateljih in sorodnikih.

Vlogo za pomoč urada za oskrbo in integracijo migrantov je oddalo 198 ukrajinskih beguncev. Popolnih vlog je bilo okoli 40, tem so tudi priznali eno od oblik denarne pomoči. Ostale vloge so v Uradu za integracijo migrantov poslali v dopolnitev, manjkajo namreč davčna številka in enotna matična številka občana (EMŠO).

V primeru, da oseba biva na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev, lahko namreč pri uradu zaprosi za denarno pomoč za zasebno nastanitev ter denarno pomoč, namenjeno za preživetje.

Otroci v šolah in vrtcih: v šolaj 578 otrok, v vrtcih 52

Včeraj je bilo v 188 slovenskih osnovnih šol vključenih 578 begunskih otrok iz Ukrajine, v 30 vrtcih pa jih je 52. Največ ukrajinskih otrok je v osnovne šole vključenih v osrednjeslovenski regiji (208), sledijo podravska (86), obalno-kraška (56), gorenjska in savinjska regija (po 49).

Zaposlovanje beguncev

S pridobitvijo statusa začasne zaščite sicer ukrajinski begunci dobijo tudi pravico do prostega dostopa na trg dela, kar pomeni, da se lahko prijavijo na Zavodu RS za zaposlovanje. V evidenco brezposelnih se je doslej prijavilo nekaj več kot 30 Ukrajincev z začasno zaščito, starih od 18 do 61 let. Večinoma gre za ženske med 30. in 40. letom, ki pa imajo zelo različne poklice in delovne izkušnje.

Delodajalci ob siceršnjem velikem pomanjkanju kadra po ukrajinskih beguncih povprašujejo ne le na zavodu, temveč tudi neposredno pri vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov ter ministrstvu za delo.

Ukrajinske sirote v Sloveniji

Vlada je v četrtek sprejela sklep o premestitvi dela sirotišnice iz Luganska v Slovenijo. Gre za 20 sirot, starih od enega do sedem let, ki bodo nameščene v vasi Slavina blizu Postojne, v hiši, ki je v lasti postojnske občine. Z njimi bo prišlo še 18 spremljevalcev, to je osebje, ki že sedaj skrbi za sirote, v Slovenijo bodo prišli tudi s svojimi otroki. Osebje bo nameščeno v Dijaškem domu Postojna.

Sirote imajo postavljenega skrbnika, posvojitve v Sloveniji ne bodo mogoče. Velja namreč, da dokler je neka država v vojnem stanju,  ni sistema posvojitve oz. skrbništva. Sirote bodo v Sloveniji toliko časa, dokler jim bo trajal status začasne zaščite oz. bo trajalo vojno stanje v Ukrajini. Po neuradnih informacijah bo do premestitve prišlo v desetih dneh.

In kako je v Ukrajini?

Iz zemljevida je razvidno, da je tudi 51. dan vojne zelo hudo, da ruski diktator in vojni zločinec še naprej napada. In grozi. Z rdečo barvo so označene dejavnosti ruske vojske, iz znakov je razvidno, da so tudi to noč na prebivalstvo letele bombe, bilo je več eksplozij in požar. Z modro so označena ukrajinska opozorila prebivalcem pred ruskimi zračnimi napadi.

Ukrajina, zemljevid, 16. april 2022

Vir: liveuamap.com

A. L.