V SDS že pred mesecem predlagali nižji davek za energente

(vir: sds.si)

Poslanska skupina SDS je že sredi maja v parlamentarni postopek vložila predlog sprememb zakona o davku na dodano vrednost (DDV), katerega glavni cilj je, da se za dobave električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja uporablja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 odstotkov (trenutno je 22 odstotkov). 

V zdajšnji koaliciji pod vodstvom Roberta Goloba se o tem tudi v več kot mesecu dni po vloženem predlogu še niso opredelili, ukvarjajo se predvsem s kadrovanjem, revanšizmom in nameščanjem svojih ljudi na ključne pozicije, sej odborov ali državnega zbora na to temo pa tudi ni sklicanih.

Spomnimo še, da so sprejeli tudi sklep o regulaciji cen goriv, ki velja do 10. avgusta.

V SDS v predlogu za nižji DDV navajajo, da se bo z znižanjem stopenj DDV za omenjene energente spodbudila potrošnja, kar bo ugodno vplivalo na gospodarsko rast ter konkurenčnost in v končni fazi tudi na prihodke v državnem proračunu.

Razmere na energetskih trgih so neobičajne in zaostrene. Sprva so nastale kot posledice oživitve gospodarstev po pandemiji, ki se je v veliki meri odrazilo v povečanem povpraševanju po energiji, ob hkratnem zmanjšanju njene ponudbe. Slednje je bilo odraz manjših dobave energentov v EU zaradi tehničnih težav, nezadostnih rezervacij in nepolnih skladišč energentov v EU.

Svoj delež k zaostrenim razmeram na trgu električne energije in zemeljskega plina je dodala tudi nizka proizvodnje energije iz alternativnih virov v EU, zaradi česar se je manko električne energije zagotavljal s proizvodnjo iz plinskih elektrarn, kar je dodatno zvišalo ceno zemeljskega plina in znižalo njegove zaloge v evropskih skladiščih.

Razmere na energetskem trgu vplivajo tudi na vsa ostala področja gospodarskega razvoja in blaginje vseh prebivalcev. Vojna v Ukrajini pa je razmere na energetskih trgih dodatno zaostrila, zato v SDS navajajo, da je potrebno, da se država dodatno prilagodi ter nadgradi ukrepe tretje Janševe vlade, ki so v sedanjem poteku energetske krize že uspešno omilili njene posledice.

Spomnimo. Tretja Janševa vlada in koalicija po vodstvom SDS sta v začetku leta sprejeli dva zakona, s katerima se je omililo posledice energetske draginje tako za prebivalstvo, kot tudi za gospodarstvo in kmetijstvo. Z zakonom so namenili 70 milijonov EUR za pomoč gospodarstvu in 25 milijonov EUR za pomoč kmetijstvu, nadalje so sprejeli solidarnostni dodatek za najranljivejše skupine prebivalcev v višini 150 EUR, oprostitve plačila omrežnine, znižanja zneska trošarine za električno energijo in energente ter izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina. Za to so namenili preko 100 mio EUR.

Prejšnja vlada je ustrezno in uspešno omejila tudi zvišanje cen naftnih derivatov, saj je omejila tako maloprodajne kot tudi veleprodajne cene najbolj prodajanega 95. oktanskega bencina, dizelskega goriva ter cen kurilnega olja.

Več o tem lahko preberete na povezavi SDS. Kako bo ravnala zdajšnja vlada, naj bi izvedeli danes.

M. D.