V Rimu že dvajsetič ocenjevali sadne sokove in žganja

Potekal je tudi kulturni program, na fotografiji Adlešiški tamburaši.

Le težave v času epidemije covid-19 so eno leto tradicionalno ocenjevanje pridelkov sadjarjev preprečile, sicer pa prireditev poteka vsako leto na Domačiji Raztresen v Rimu. Po dobrem desetletju sodelovanja, so letos izostali vzorci sokov in žganj iz Hrvaške.

 Lanskoletna huda pozeba je precej zdesetkala domačo ponudbo, saj sadjarji skorajda niso imeli domačega sadja za pripravo žganj in sokov. Kljub temu je v ocenjevanje prispelo 45 žganj, 13 likerjev in 10 sokov.

Največ vzorcev so prinesli pridelovalci iz Bele krajine, z zanimivimi posebnostmi pa so se pri ocenjevanju pridružili tudi kolegi iz Goričkega, Prekmurja in širšega območja Ljubljanskega barja. Kakovost izdelkov, prinesenih v ocenjevanje, se vsako leto izboljšuje – letos ocene niso dobila le tri žganja. Trije sokovi so dobili zlata priznanja, prav tako tudi trije likerji in šestnajst žganj.

Najboljšo žganjico je tokrat pridelal Jože Veselič iz Purge, Štefan Gjergjek iz Goričkega pa že več let nudi najboljše sadne sokove. 

Sedemčlanska strokovna komisija sestavljena iz ocenjevalcev iz Bele krajine, Dolenjske in Primorske je vzorce ocenila 19. marca 2024, v petek pa je ob razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj potekal tudi kulturni program (Adlešiški tamburaši) in predstavitev aktivnosti Krajinskega park Kolpa (Boris Grabrijan) pri ohranjanju kulturne krajine, posebno visokodebelnih travniških sadovnjakov.

Tudi sicer je bila prireditev in druženje po njej, ko je bil mogoče poskusiti vsa nagrajena žganja, likerje in sokove, slovesnejša, saj dvajseta obletnica ni kar tako in gostitelja Majda in Bore Raztresen sta se zelo potrudila pričarati slavnostno vzdušje tudi s pogostitvijo s proizvodi njune ekološke kmetije.

Rezultati ocenjevanja za sadne sokove in sadna žganja:

Foto in besedilo: Boris Grabrijan, direktor Krajinskega parka Kolpa, Adlešiči