V novomeški Krki so božičnico že prejeli

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

“Sodelavcem v decembru vsako leto izplačamo tudi božičnico. Letos smo redno zaposleni sodelavci družbe Krka v Sloveniji in sodelavci, zaposleni v družbi Krka v Sloveniji preko zaposlitvenih agencij, prejeli božičnico v znesku 1.872,92 evra bruto. Višina bruto izplačila je za vse sodelavce enaka. Izplačana je bila 16. decembra 2021.”

Tako so nam na naše vprašanje o izplačilu božičnice odgovorili Službe za odnose z javnostmi Krke, tovarne zdravil Novo mesto.

Na vprašanje glede t. i. 13. plače pa so pojasnili, da Krkina filozofija nagrajevanja zaposlenih temelji na prepričanju, da je potrebno sodelavce za njihovo delo in dosežke tudi nagraditi, zato velik poudarek dajejo nagrajevanju delovne uspešnosti, ki jo razumejo kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev.

Izplačilo delovne uspešnosti dvakrat na leto

Na osnovi ugotovljene uspešnosti družbe in meril, določenih v gospodarskem načrtu, se uspešnost glede na dosežke družbe izplačuje vsem sodelavcem dvakrat na leto.

Krkini sodelavci tako prejmejo izplačilo na osnovi doseženih rezultatov poslovanja (tako imenovana uspešnost). Izračuna se na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja.

Za obdobje januar-junij 2021 so dobili izplačano polletno uspešnost v višini 86,4 % posameznikove plače.

Morebitno izplačilo uspešnosti za drugo polletje se bo prav tako izračunavalo na osnovi doseženih kumulativnih letnih rezultatov poslovanja in bo, v kolikor bodo cilji doseženi, predvidoma izplačano v začetku naslednjega leta.

Do izplačila uspešnosti so upravičeni vsi sodelavci, ki so bili v rednem delovnem razmerju oziroma so bili zaposleni prek zunanjih agencij.

M. D.