V najem 10 tisoč prenosnih računalnikov

Računalniki v skladišču v Logatcu (vir: Zajem zaslona)

Po tem, ko je ministrstvo za digitalno preobrazbo pod vodstvom ministrice Emilije Stojmenove Duh pred več meseci kupilo 13.000 računalnikov in jih nato shranilo v enega od skladišč v Logatcu, je zdaj objavljen razpis, po katerem nameravajo razdeliti 10.000 računalnikov.

V bistvu ne razdeliti, pač pa dati v izposojo, izbor bodo delali po vrstnem redu prispelih vlog, kar je še dodatna neumnost. Zato je treba biti pozoren na datume.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je včeraj na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024.

Vlogo za najem računalnika bo možno oddati od ponedeljka, 22. aprila 2024, od 9. ure dalje. Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov. Na poziv se lahko prijavi oseba, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba navedena pogoja, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog ter do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.

Vloge se lahko oddajo osebno ali, še bolje, kot navajajo, s priporočeno pošto.

V vlogi je treba izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Na kuverti naj bo pripis: “Vloga za 1. javni poziv MIRO”.

Javni poziv in vloga sta dostopna na povezavi: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro.

Poznavalci svetujejo, naj interesenti vlogo oddajo osebno, 22. aprila 2024, ob 9. uri, na Dunajski cesti 20 v Ljubljani.

Ali pa: Vlogo oddajte priporočeno 22.4. (ne prej!) do 9. ure (in shranite potrdilo).

M. D.