V Metliki načrtujejo oživitev industrijske cone Beti

(vir: arhiv)

Metliška občina in podjetje Beti sta včeraj podpisala predpogodbo o sodelovanju pri vlaganju v razvoj gospodarsko-javne infrastrukture v industrijski coni Beti. Naložba, ki naj bi bila izvedena v prihodnjih dveh letih, je ocenjena na 670.000 evrov, metliška občina pa pri tem računa na podporo dogovora za razvoj regij.

Kot so sporočili z občine, se je z naložbo, ki naj bi omogočila boljše pogoje poslovanja že delujočih in nastanek, rast ter razvoj novih podjetij, prijavila na t. i. dogovor za razvoj regij.

Z modernizacijo in nadgradnjo komunalne opreme v omenjeni industrijski želijo privabiti nova podjetja ter izboljšati tudi pogoje za nova delovna mesta.

Za oživitev omenjene industrijske cone si sicer prizadeva tudi Beti. Ta je namreč glavnino objektov kompleksa nekdanje skupine Beti gradila v letih po II. svetovni vojni in je trenutno v dokaj slabem stanju.

Po ukinitvi določenih programov nekdanje skupine Beti je v coni na voljo več enot za proizvodnjo, skladiščenje ali pisarniško dejavnost.

Vsako od teh nameravajo posebej oziroma posamič navezati na prenovljeno, nadgrajeno in sodobno gospodarsko javno infrastrukturo. Na novo bi radi zgradili okoli 700 metrov javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja, približno 500 metrov javne fekalne in meteorne kanalizacije ter novo transformatorsko postajo. Uredili bi dve dostopni cesti in sicer trenutno, na zahodni strani tega območja, in trenutno makadamsko cesto s priključkom na Cankarjevo cesto.

V okviru družbe Beti s približno 170 zaposlenimi deluje le še proizvodnja preje, vse druge programe in proizvodnjo so ukinili ter družbo prestrukturirali.

Beti je sicer lani dosegla skoraj 9,8 milijona evrov prodaje. Hkrati je ustvarila nekaj več kot 110.000 evrov čistega dobička.

M. R.