V kočevskem zdravstvenem domu ni bilo s poslovanjem nič narobe

Zdravstveni dom Kočevje (vir: arhiv)

Kočevski občinski svet je na četrti redni seji, ki je bila v torek, 5. februarja, obravnaval poročilo Nadzornega odbora za leto 2018, iz katerega je razvidno, da so se tako oni kot policija v lanskem volilnem letu precej ukvarjali s poslovanjem Zdravstvenega doma Kočevje (ZD). Pobudo za nadzor je dala Policija iz Kočevja, nadzorniki pa pri poslovanju ZD niso ugotovili nepravilnosti.

Policija je nadzornemu odboru kočevske občine posredovala članek, objavljen v enem od lokalnih časnikov, z naslovom Domnevne nepravilnosti v ZD Kočevje. Na podlagi tega je nato nadzorni svet od ZD pridobil vso potrebbno dokumentacijo.

Pri pregledu dokumentacije pa so ugotovili, da v članku navedenih nepravilnosti v Zdravstvenem domu Kočevje »ni bilo«. O tem so nadzorniki 8. junija 2018 (pet dni po državnozborskih volitvah) z dopisom številka 032-8/2014-165 obvestili tudi kočevsko policijo.

Dodajmo, da članka s tem naslovom na spletu ni možno več najti, zato ne moremo z gotovostjo zapisati, kateri medij je bil zlorabljen.

Pregledali so tudi posojila občini

Nadzorni odbor je obravnaval tudi finančno poslovanje ZD Kočevje v letu 2017. Ugotovili so, da je zdravstveni dom v tem letu odobril »niz kreditov« v skupnem znesku 1,05 milijona evrov.

Enkratni zneski posojil so presegali 20 tisoč evrov, svet zavoda pa o teh posojanjih denarja ni razpravljal, čeprav bi po statutu moral odobriti vsako posojilo, ki presega 20 tisoč evrov. Roman Hrovat, nekdanji predsednik sveta zavoda in tudi podžupan, pa je nadzornikom zatrdil, da za ta posojila nikoli ni vedel. Šlo je za posojanje denarja Občini Kočevje.

Takšna posojanja denarja po zakonu o javnih financah niso sporna. Narobe je bilo le to, da tega ni odobril svet zdravstvenega doma.

Poslovanje ZD Kočevje so pregledovali: Arijana Dronjak kot predsednica, Stanka Lavrič, Tomaž Arko, Robert Pajnič in Robert Tomazin.

Pogled v (volilno) leto 2018

Poslovanje ZD Kočevje je lani tako v občini kot širše povzročil precej prahu in polemik. Izkazalo pa se je, da je nekdo namerno širil neresnice in v uredništva časnikov in portalov pošiljal netočne informacije. Po preverjanju so na občini in v zdravstvenem domu vse to zanikali in pojasnjevali, da je zdravstveni dom kot proračunski uporabnik občine prosta denarna sredstva dolžan ponuditi občinskemu proračunu, če ima ta likvidnostne primanjkljaje. ZD je občini v letu 2017 denar posodil šestkrat (maja, junija, julija, avgusta, septembra in oktobra), zneski so bili v povprečju okoli 170 tisoč evrov, najvišji je bil 250 tisoč evrov.

Občina je posojen denar vsakokrat v celoti vrnila najkasneje v roku enega meseca.

Ker je imel ZD trenutne denarne viške, je bilo to posojanje za občino tudi najugodnejše. Pa tudi ZD je iz tega pridobil več, kot če bi denar deponiral na banki. Obresti med ZD in občino so bile pogodbeno dogovorjene, v višini, kot znašajo obrestne mere za vloge in posojila države.

Občina Kočevje je posojen denar vedno porabila za tekoče izvrševanje plačil iz občinskega proračuna. Z vsem tem tako ni bilo nič narobe.

J. M.