V katerih javnih ustanovah in zavodih iščejo nove sodelavce?

Trenutno je na voljo 14 novih razpisov, največ v zdravstvenih domovih, med občinami pa je nov razpis objavila le Mestna občina Novo mesto, kjer razpisujejo delovno mesto za pripravnika. Razpis za RIC Črnomelj se počasi izteka, dve osnovni šoli iščeta učitelja. Objave prostih mest prek Zavoda RS za zaposlovanje so za javni sektor obvezne, v nadaljevanju poglejte trenutno odprte razpise.

Objavljena so naslednja prosta delovna mesta:

 • Dom starejših občanov Trebnje: bolničar-negovalec II – pripravnik
 • Zdravstveni dom Trebnje: diplomirani zdravstvenik
 • Zdravstveni dom Trebnje: doktor medicine – specialist psihiatrije
 • Osnovna šola Drska, Novo mesto: čistilec
 • Osnovna šola Drska, Novo mesto: knjigovodja in administrator
 • Zdravstveni dom Novo mesto: diplomirana medicinska sestra za potrebe patronažne službe
 • Zdravstveni dom Ribnica: logoped II
 • RIC Črnomelj: področni svetovalec III
 • Mestna občina Novo mesto: pripravnik – koordinator VII/1
 • Osnovna šola Šentjernej: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Center, Novo mesto: učitelj slovenščine
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravstveni tehnik/srednja medicinska sestra – pripravnik

Vsa delovna mesta so razpisana tako za moške kot ženske, ne glede na obliko zapisa poklica.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, na dan 25. 10. 2017

C. R.