V kampih na Primostku in v Adlešičih bodo morali odstraniti mobilne hiške

Mobilne hiške v kampu Big Barry na Primostku,

Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo je v nadzoru posegov na zavarovanih območjih ugotovila več primerov posegov brez ustreznega naravovarstvenega soglasja. Dela so morali ustaviti, stanje so ponekod že sanirali. Med drugim bodo morali odstraniti mobilne hiške v kampih na Primostku in v Adlešičih.

 

Kot je včeraj objavil inšpektorat za naravne vire in prostor, pri katerem deluje inšpekcija za naravne vire in rudarstvo, je na območju Nature 2000-Kolpa inšpektor preverjal skladnost dejanskega stanja v naravi z določbami zakona o ohranjanju narave. Pri tem je izdal inšpekcijsko odločbo o odstranitvi mobilnih hišk v kampu Primostek, ki nimajo dovoljenja za poseg v naravo.

Izdana je bila tudi odločba o odstranitvi mobilnih hišk na območju počitniške vasi Kolpa Heaven v Adlešičih. V tem primeru teče izvršilni postopek, ker inšpekcijska odločba o odstranitvi mobilnih hišk ni bila izpolnjena, so sporočili.

Mobilne hiške v kampu Kolpa Heaven v Adlešičih.

Na območju Dolenjske je inšpektor izdal tudi tri odločbe za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov na zavarovanih območjih Nature 2000.

A. V.