V kakšnih vodah se letos kopamo?

Reka Krka (vir: arhiv)

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, je opravil analizo kopalnih vod rek Krka in Kolpa ter preveril njihovo primernost za kopanje. Vzorčenje vode je bilo opravljeno na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa zajeta v t. i. državne analize (monitoring).

Odvzeti so bili vzorci za terenske, mikrobiološke in kemične analize vode v Krki in Kolpi. Rezultati analize so potrdili, da je voda povsod primerna za kopanje. Pri tem vseeno opozarjajo, da gre za zelo orientacijsko oceno, saj ta temelji samo na enem rezultatu (enem vzorcu za posamezno mesto).

Opravili so terenske, mikrobiološke in kemične analize. V okviru mikrobioloških preiskav so določali najverjetnejše število Escherichia coli in intestinalnih enterokokov. V okviru sanitarno-kemične analize pa so ugotavljali barvo vode, prisotnost amonija, nitratov, fosfatov, anionskih detergentov, mineralnih olj in fenolnih snovi.

Na Krki so vzorce odvzeli 2. julija 2020, in sicer v Soteski, nad jezom, na Brodu, v Loki v Novem mestu in pri Termotehniki v Mačkovcu. Tega dne so vzorce odvzeli tudi v Krki v kampu Otočec in Dobravi – pod mostom, nato pa tudi vse do Velikih Malenc.

Voda je imela od 16,1 do 24,5 stopinj Celzija. Rezultati so na vseh mestih odvzetih vzorcev pokazali tako mikrobiološko kot kemično sprejemljivost. Nacionalni laboratorij pa je to nato glede na kriterije ocenil kot primerne kakovosti za kopanje.

Na Kolpi so vzorce odvzeli 6. julija 2020, in sicer v kampu v Križevski vasi in nad jezom v Želebeju. Temperatura vode je bila 23,6 in 22,2 stopnje Celzija. Tudi v tem delu so vodo ocenili kot primerno za kopanje.

Ob tem spomnimo, da so bile vode primerne za kopanje tudi v letih 2018 in 2019, le z razliko dela na reki Krki na odvzemnem mestu Brod v Novem mestu. kjer je bila voda slabe kakovosti, mikrobiološka sprejemljivost pa ni ustrezna. To pomeni, da je bilo v vodi povečano število bakterij Escherichia coli in intestinalnih enterokokov.

Gre za območje, ki je pod Zalogom, kjer je bil julija 2017 požar v Ekosistemih in očitno je bilo, da so se nevarne snovi izcejale v reko Krko. Analiza je pokazala, da Krka v tem delu mikrobiološko ni bila sprejemljiva.

V zadnjem letu pa so v Zalogu odstranili večino odpadkov na pogorišču Ekosistemi, voda v reki Krki pa je spet primerna za kopanje.

(vir: Občina Brežice, spletna stran)

Hkrati je nacionalni inštitut objavil naslednja opozorila in priporočila NLZOH:

  • Vode iz rek ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane.
  • Med kopanjem se moramo izogibati požiranju vode; še posebej je pomembno na to opozoriti otroke.
  • Potrebna je posebna previdnost pri skokih v vodo; na mestih kjer ni možno oceniti globino vode (temna, kalna voda) je to početje zelo tvegano!
  • Za starše: male neplavalce in čofotalce ne smemo nikakor pustiti same in brez nadzora v bližini rek ali drugih vodnih površinah.
  • Po kopanju priporočajo prhanje z zdravstveno ustrezno pitno vodo.
  • Vsi previdnostni ukrepi so še posebno pomembni po morebitnih padavinah (nevihte …).

C. R.