V kakšnih vodah se kopamo?

Preverili smo kakovost kopalnih voda. Po vseh podatkih so rezultati tako za Kolpo kot Krko skladni s priporočili Nacionalnega inštituta ja za javno zdravje (NIJZ). Vendar pa so zadnje dostopni javni podatki za meritve, ki so jih izvajali od 17. do 19. julija 2017. Testirali naj bi na 14 dni, vendar podatki o testiranju reke Krke, na primer, po požaru v Zalogu, ki je bil 20. julija, javno še niso dostopni.

Dvoje testiranj

Na območju se izvajajo dve vrsti testiranj. Eno je testiranje, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in drugo, ki ga izvaja novomeški oddelek za okolje in zdravje, ki spada pod okrilje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Novomeški oddelek testira kakovost vode tam, kjer državne službe ne pridejo. Tudi testiranja so nekoliko različna. NIJZ testira vodo samo za dve bakteriji, Escherichia coli (e.coli) in Intestinalne enterokoke, novomeški oddelek pa preverja mikrobiološko in kemično sprejemljivost.

Kopalne vode naj bi bile ustrezne

V nadaljevanju objavljamo rezultate obeh analiz. Glede na rezultate sodeč so kopalne vode pri nas ustrezne. Bakterij niso našli. Tudi novomeški oddelek pri zadnjih meritvah, ki so bile sredi julija, ni našel nobenih neustreznih primesi. Konec junija, na primer, pa so bile vode mikrobiološko neustrezne na naslednjih območjih: Krka – Loka, Krka – Mačkovec (pri Termotehniki) in Mirna – kopališče. Odvzem vode so nato ponovili sredi julija in so bili rezultati ustrezni. Kljub temu previdnost ni odveč. Če upoštevamo še izlive v Krko po požaru v Zalogu, pa je to še bolj pomembno. Zaenkrat tudi nič ne kaže, da bi novomeški zavod meritve še ponovil.

Dodajmo, da kakovost vod na Kočevskem in Ribniškem ne preverjajo. Vsaj tako kažejo odgovori, ki smo jih prejeli tako od vodje novomeškega oddelka kot glede na podatke, ki jih objavlja Agencija RS za okolje (ARSO).

Preverjanje vode v Kolpi

Na obe bakteriji so testirali vodo na naslednjih kopalnih območjih: Prelesje, Radenci, Vinica, Adlešiči, Podbrežje in Griblje (na sliki označeno z oranžno barvo črte). Rezultati so bili povsod skladni s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vir: arso.si

Kakovost vode v reki Krka

Za reko Krko izvajajo meritve le v Žužemberku (Kopališče Loka) in v Straži (jez), nad območjem Zaloga. Tudi na teh območjih je bila kakovost vode skladna. Vendar pa je bila zadnja meritev, tako kot na Kolpi, le nekaj dni pred požarom v Zalogu.

Podatki novomeškega oddelka za okolje in zdravje

Dušan Harlander, dr. med., nam je sporočil, da so v letu 2017 odvzeli skupno 30 vzorcev vod iz rek zaradi ugotavljanja primernosti za kopanje. Vzorčenje so izvedli 28. in 29. junija 2017, zaradi nekaterih slabih (mikrobioloških) rezultatov so to nato ponovili 17. in 18. julija 2017. Pozneje oziroma po požaru tega niso več opravljali. Za podatke o tem, kako zdaj, nas je napotil k NIJZ, tam pa, kot rečeno, teh podatkov javno še niso objavili.

Vode iz vseh rek so bile na vseh odvzemnih mestih brez oz. za reko značilnega vonja, bistre in prosojne do dna, brez neobičajnih posebnosti. Izjema je reka Krka, ki je postajala nizvodno vse bolj rjava zaradi cvetenja kremenastih alg (zadnje meritve so bile 17. in 18. julija). Vzorčenje so sicer opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokrita z državnim monitoringom (nadzorom). Kaj so ugotovili, objavljamo v nadaljevanju.

Ocena primernosti rek in drugih površinskih vod za kopanje:

  • Reka Krka: primerna za kopanje.
  • Reka Kolpa: primerna za kopanje.
  • Reka Mirna: primerna za kopanje.
  • Reka Temenica (kopališče): primerna za kopanje,
  • Gramozna jama Boršt (občina Brežice): primerna za kopanje.

Ocena mikrobioloških in kemičnih rezultatov preiskanih vzorcev površinskih voda, leto 2017

področje datum odvzema mesto odvzema Splošna ocena stanja reke Tempera-tura vode (°C) Mikrobio-loška spre-jemljivost kemična sprejem-ljivost Ocena o primernosti za kopanje
               
KRKA 29.06.2017 Krka, Soteska – nad jezom BP 17,3 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Soteska – nad jezom BP 17,3 S S
29.06.2017 Krka, Brod BP 18,9 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Brod BP 20,0 S S
29.06.2017 Krka, Loka – Novo mesto BP 20,1 NS S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Loka – Novo mesto BP 20,4 S S
29.06.2017 Krka, Mačkovec – Termotehnika BP 22,1 NS S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Mačkovec – Termotehnika BP 21,6 S S
29.06.2017 Krka Otočec – kamp BP 21,6 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Otočec – jasa BP 22,5 S S
29.06.2017 Krka, Dobrava – pod mostom BP 23,5 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Dobrava – pod mostom BP 23,8 S S
29.06.2017 Krka, Kostanjevica BP 24,5 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Kostanjevica BP 24 S S
29.06.2017 Krka, Karlče BP 24,8 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Karlče BP 22,4 S S
29.06.2017 Krka, Podbočje – nad mostom BP 24,7 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Podbočje – nad mostom BP 22,7 S S
29.06.2017 Krka, Velike Malence BP 25,3 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Velike Malence BP 23,7 S S
29.06.2017 Krka, Velike Malence ŠRC Grič BP 25,7 S S PRIMERNO
18.07.2017 Krka, Velike Malence ŠRC Grič BP 23,9 S S
               
KOLPA 29.06.2017 Kolpa, Križevska vas (kamp) BP 24,2 S S PRIMERNO
17.07.2017 Kolpa, Križevska vas (kamp) BP 22,7 S S
29.06.2017 Kolpa, Želebej – nad jezom BP 25,1 S S PRIMERNO
17.07.2017 Kolpa, Želebej – nad jezom BP 23,7 S S
               
MIRNA 30.06.2017 Mirna, kopališče BP 16,9 NS S PRIMERNO
19.07.2017 Mirna, kopališče BP 23,4 S S
               
  29.06.2017 gramozna jama Boršt (občina Brežice) BP 26,2 S S PRIMERNO
  30.06.2017 Temenica, kopališče (občina Trebnje) BP 19,9 S S

Legenda: BP – brez posebnosti, S=sprejemljivo s priporočili; NS = nesprejemljivo s priporočil.

Pri tem opozarjajo, da vode iz rek ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane. Med kopanjem pa se moramo izogibati požiranju vode; še posebej je pomembno na to opozoriti otroke!

Naslednje podatke o analizi voda bi moral ARSO objaviti v teh dneh, saj navajajo, da kakovost vode v času kopalne sezone spremljajo na vsakih 14 dni. Ko bodo na voljo novi podatki, jih bomo objavili.

Vira: Nacionalni laboratorij za zdravje, oddelek za okolje in zdravje Novo mesto in Arso

C. R.