V javnem sektorju je razpisanih 20 novih delovnih mest

V različnih zavodih, šolah in vrtcih je tudi tokrat na voljo več novih prostih delovnih mest. Hkrati Zavod RS za izvrševanje kazenskih sankcij za zapore na Dobu išče pravosodne policiste, Pošta Slovenija pa ima še vedno odprt razpis za poštarje. Preverite, ali je med najmanj 20 razpisanimi delovnimi mesti tudi kaj za vas.

Razpisana delovna mesta v javnih zavodih:

 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: asistent
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: koordinator projekta
 • Dom starejših občanov Novo mesto: strežnica II(I)
 • Dom starejših občanov Novo mesto: varuhinja II
 • Osnovna šola Dragotina Ketteja Novo mesto: čistilka
 • Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: svetovalni delavec – logoped
 • Osnovna šola Vavta vas, Vrtec Krkine Lučke: pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
 • Osnovna šola Žužemberk: učitelj likovne umetnosti
 • Osnovna šola Stopiče: učitelj razrednega pouka
 • Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj: pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
 • Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj: spremljevalec/ka gibalno oviranega otroka
 • Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj: učitelj angleščine
 • Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj: učitelj matematike
 • Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj: učitelj slovenščine
 • Zdravstveni dom Trebnje: doktor medicine – specialist psihiatrije
 • Zdravstveni dom Trebnje: tehnik zdravstvene nege v ambulanti
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist IV PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (Zapori Dob): pravosodni policist
 • Pošta Slovenije: pismonoša

Vsi razpisi veljajo tako za moške kot ženske. Vir: Zavod za zaposlovanje na dan 8. 11. 2017.

C. R.