V javnih službah je na voljo 38 novih delovnih mest

Fotografija je simbolična. (pixabay.com)

Na območju jugovzhodne Slovenije, na Dolenjskem in v Beli krajini, je na voljo 38 novih delovnih mest v javnem sektorju, šolah, vrtcih, domovih za starejše, v zdravstvu in javnih podjetjih. Od tega je 10 različnih delovnih mest razpisanih v različnih osnovnih šolah, zaposlujejo tudi v vrtcu v Trebnjem. V zdravstvu je 7 razpisov, novomeška Komunala pa ima odprtih 5 novih razpisov za zasedbo različnih delovnih mest. Nove kadrovske moči iščejo še v novomeški upravni enoti in v trebanjski občinski upravi.

Razpisana so naslednja prosta delovna mesta:

 • Upravna enoto Novo mesto: svetovalec za pomoč strankam v službi za skupne zadeve
 • Občina Trebnje: svetovalec za reševanje zadev iz naslova NUSZ
 • Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Novo mesto: asistent za ekonomijo
 • Fakulteta za ekonomijo in informatiko: visokošolski učitelj za ekonomijo
 • Fakulteta za zdravstvene vede: visokošolski učitelj za zdravstveno nego
 • Geodetska uprava RS, za Novo mesto: višji svetovalec, sektor za trg nepremičnin, oddelek za analizo trga nepremičnin
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto: vodja kakovosti
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Novo mesto: strokovni delavec za izvajanje zavarovanja za delo na invalidki komisiji

Prosta delovna mesta v domovih za starejše, šolah in vrtcih: (16)

 • Dom starejših občanov Metlika: bolničar negovalec
 • Dom starejših občanov Črnomelj: bolničar negovalec – pripravnik
 • Srednja šola Črnomelj: čistilec prostorov
 • Osnovna šola Center, Novo mesto: čistilka
 • Osnovna šola Žužemberk: hišnik – vzdrževalec
 • Osnovna šola Žužemberk: učitelj glasbene umetnosti
 • Osnovna šola Žužemberk: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Otočec: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Šentjernej: učitelj v podaljšanem bivanju
 • Osnovna šola Šentjernej: knjižničar v šolski knjižnici
 • Osnovna šola Brusnice: učitelj v podaljšanem bivanju
 • Osnovna šola Brusnice: učitelj v podaljšanem bivanju (2 razpisa)
 • Osnovna šola Trebnje: specialni pedagog
 • Vrtec Mavrica Trebnje: pomočnik vzgojitelja
 • Vrtec Mavrica Trebnje: pomočnik vzgojitelja (2 razpisa)
 • Vrtec Mavrica Trebnje: spremljevalec gibalno oviranemu otroku

Prosta delovna mesta v zdravstvu: (7)

 • Zdravstveni dom Novo mesto: pomožni delavec za čiščenje
 • Zdravstveni dom Novo mesto: specialist psihiater
 • Zdravstveni dom Metlika: srednja medicinska sestra v ambulanti – pripravnik
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravstveni tehnik – pripravnik
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist, pediater
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije

Prosta delovna mesta v javnih podjetjih: (7)

 • Komunala Novo mesto: analitik – tehnolog
 • Komunala Novo mesto: strokovni sodelavec za tehnično vzdrževanje
 • Komunala Novo mesto: vzdrževalec elektro naprav
 • Komunala Novo mesto: vzdrževalec kanalizacijskega sistema
 • Komunala Novo mesto: vzdrževalec vodovoda
 • Javno podjetje EDŠ, Šentjernej: strojnik
 • Slovenske železnice, Infrastruktura, d. o. o., Novo mesto: progar

Na kočevsko-ribniškem območju v javnih službah trenutno ni javnih razpisov za prosta delovna mesta.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje.

C. R.