V javnem sektorju na voljo 42 novih delovnih mest

(vir: pixabay.com)

Na območju jugovzhodne Slovenije, to je regije, ki jo pokrivamo, je trenutno pri Zavodu za zaposlovanje odprtih kar 42 razpisov za nova delovna mesta. Največ zaposlujejo v šolstvu in zdravstvu, med javnimi podjetji ima nov razpis le Pošta Slovenije. Največ zaposlitev je na novomeškem območju, na območju Kočevja in Ribnice pa v javnem sektorju ni odprtega nobenega novega delovnega mesta.

Objava prostih delovnih mest prek portala Zavoda za zaposlovanje je za javne zavode obvezna.

Objavljeni razpisi za nova delovna mesta:

 • Občina Straža: komunalni delavec
 • Dom starejših občanov Trebnje: bolničar – negovalec (2 razpisa)
 • Osnovna šola Mokronog: čistilka
 • Osnovna šola Mokronog: dipl. vzgojitelj predšolskih otrok
 • Osnovna šola Mokronog: logoped
 • Osnovna šola Otočec: čistilka
 • Osnovna šola Bršljin, Novo mesto: gospodinjec
 • Osnovna šola Vavta vas, Vrtec Krkine lučke: spremljevalec gibalno oviranih otrok
 • Osnovna šola Vavta vas, Vrtec Krkine lučke: vzgojitev predšolskih otrok
 • Osnovna šola Mokronog: učitelj angleščine
 • Osnovna šola Mokronog: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja
 • Osnovna šola Center Novo mesto: učitelj fizike in matematike
 • Osnovna šola Vinica: učitelj hrvaščine
 • Osnovna šola Trebnje: učitelj podaljšanega bivanja
 • Osnovna šola Grm: učitelj predmetnega pouka angleščine in nemščine
 • Osnovna šola Grm: učitelj predmetnega pouka slovenščine
 • Osnovna šola Mokronog: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Center, Novo mesto: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Trebnje: učitelj RP z angleščino in učitelj podaljšanega bivanja
 • Osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč: vzgojitelj/ica predšolskih otrok
 • Srednja šola Črnomelj: učitelj strokovno teoretičnih predmetov v strojništvu
 • Srednja šola Črnomelj: učitelj španščine
 • Vrtec Otona Župančiča Črnomelj: vzgojitelj v oddelku s prilagojenim programom
 • Vrtec Mavrica Trebnje: vzgojitelj v razvojnem oddelku – dipl. univ. defektolog ali specialist in rehabilitacijski pedagog
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti: učitelj v CŠOD – lokacija dela je v OE Čebelica Velika Loka
 • Dijaški in študentski dom Novo mesto: kuhar (2 razpisa)
 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, za Novo mesto: skupinski habilitator
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: srednja medicinska sestra v negovalni enoti – PRIP
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: strokovni sodelavec za delo na področju trženja in stikov z javnostmi
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist pediater
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Zdravstveni dom Novo mesto: specialist psihiater
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist pediatrije
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist urgentne medicine
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist za področje radiologije
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravstveni tehnik/srednja medicinska sestra – pripravnik
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zobozdravnik specialist oralne kirurgije
 • Pošta Slovenije, za Novo mesto: pismonoša

 Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 8. avgust 2018.

C. R.