V javnem sektorju na voljo 33 novih delovnih mest

pixabay.com

Na območju širše Dolenjske in Bele krajine je v različnih javnih ustanovah in zavodih razpisanih 33 novih delovnih mest, dodali smo še razpis Pošte Slovenije, za Novo mesto, ker je to podjetje v državni lasti. Poleg tega je razpis za vojaka ali vojakinje objavilo tudi ministrstvo za obrambo, razpis velja za celotno Slovenijo. Na območju Kočevja ali Ribnice ni na voljo nobenega prostega delovnega mesta v javni upravi.

Iz razpisov je razvidno, da ministrstvo išče inšpektorja za delo. Največji zaposlovalec je tudi tokrat Mestna občina Novo mesto, ki ima odprtih kar šest javnih razpisov. V Splošni bolnišnici Novo mesto iščejo zdravstveni kader, podobno kot v Zdravstvenem domu Novo mesto, pa tudi v nekaterih ostalih zavodih.

Trenutna izbira prostih delovnih mest je na voljo v nadaljevanju.

 • GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma: asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami
 • Dom starejših občanov Metlika: bolničar negovalec I – nega III in V
 • Osnovna šola Trebnje: čistilec
 • Osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč: čistilka
 • Osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč: pomočnik vzgojiteljice
 • Občina Mirna Peč: delovodja V
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: diplomirana medicinska sestra
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: fizioterapevt
 • Ministrstvo za delo – Inšpektorat RS za delo, za Novo mesto: inšpektor
 • Dom starejših občanov Novo mesto: pomočnik dietnega kuharja
 • Mestna občina Novo mesto: koordinator VII/1 – za razvoj
 • Mestna občina Novo mesto: pripravnik – računovodja VII/2-III
 • Mestna občina Novo mesto: sistemski administrator VII/1
 • Mestna občina Novo mesto: strokovni sodelavec V – vzdrževalec parkirišč
 • Mestna občina Novo mesto: strokovni sodelavec VII/1 – za javna naročila
 • Mestna občina Novo mesto: strokovni sodelavec CII/2 – za investicije
 • Zdravstveni dom Črnomelj: pripravnik – zdravstveni tehnik
 • Osnovna šola Mirna: profesor defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju
 • Javno podjetje EDŠ – ekološka družba, d. o. o., Šentjernej: referent za obračun kanalizacije
 • Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto: visokošolski učitelj za zdravstveno nego
 • Center za usposabljanje, delo in varstvo, Dolfke Boštjančič, za Novo mesto: skupinski habilitator
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: srednja medicinska sestra
 • Zdravstveni dom Metlika: srednja sestra v ambulanti – pripravnik
 • Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: svetovalni delavec – logoped
 • Občina Semič: višji svetovalec za pravne in premoženjske zadeve
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu – sobni zdravnik (2 razpisa)
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist IV PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist pediatrije
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zobozdravnik specialist oralne kirurgije
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: zdravnik specialist za področje interne medicine
 • Pošta Slovenije, za Novo mesto: pismonoša
 • Ministrstvo RS za obrambo: vojak

Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 1. 12. 2017

C. R.