V javnem sektorju na voljo 30 prostih delovnih mest

pixabay.com

V javnem sektorju na območju jugovzhodne Slovenije, to je šolah, zdravstvenih domovih, domovih za starejše, vrtcih in podobno, je v teku 30 javnih razpisov za prosta delovna mesta. Gre za raznolika dela, v preglednico pa smo zajeli tudi razpise podjetij v državni lasti, kot sta Dars in Pošta. Razpise smo zaradi lažje preglednosti razdelili po občinah.

Razpisana prosta delovna mesta:

Metlika: 3 prosta delovna mesta

 • Upravna enota Metlika: administrator
 • Ljudska knjižnica Metlika: knjižničar
 • Osnovna šola Metlika: kuhar

Trebnje: 5 prostih delovnih mest

 • Dom starejših občanov Trebnje: bolničar – negovalec
 • Javni gospodarski zavod Rinka Trebnje: strokovni sodelavec
 • Zdravstveni dom Trebnje: zdravnik specializant
 • Zdravstveni dom Trebnje: zobozdravnik brez specializacije z licenco
 • Osnovna šola Trebnje: čistilka

Novo mesto: 18 prostih delovnih mest

 • Dom starejših občanov Novo mesto: diplomirana sestra v negovalni enoti (2 razpisa)
 • Dom starejših občanov Novo mesto: natakar – servirec
 • Dom starejših občanov Novo mesto: pomočnik dietnega kuharja
 • Dom starejših občanov Novo mesto: socialna oskrbovalka
 • Šolski center Novo mesto: čistilec
 • Vrtec Ciciban Novo mesto: kuharski pomočnik
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto: mladinski delavec
 • Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: mobilni logoped
 • Dolenjske lekarne Novo mesto: lekarniški strežnik (čistilec)
 • Družba za avtoceste (Dars): koordinator vzdrževanja v področju vzdrževanja, v ACB Novo mesto
 • Družba za avtoceste (Dars): samostojni strokovni sodelavec v področju cestninjenja
 • Družba za avtoceste (Dars): samostojni strokovni sodelavec v poslovnem področju, v oddelku za računovodstvo
 • Pošta Slovenije, Novo mesto: pismonoša
 • Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto: čistilka
 • Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto: snažilka
 • Društvo prijateljev mladine Mojca Novo mesto: vzdrževalec
 • Penzion sreča, varovanje starejših oseb, Novo mesto: diplomirana medicinska sestra

Ribnica: 1 prosto delovno mesto

 • Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica: logoped

Črnomelj: 3 prosta delovna mesta

 • Zdravstveni dom Črnomelj: pripravnik – zdravstveni tehnik
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije

Vsa prosta razpisana mesta veljajo tako za moške kot ženske, ne glede na obliko zapisa.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 14. 2. 2018.

C. R.