V javnem sektorju na voljo 28 novih delovnih mest

Različne ustanove, šole, vrtci, zdravstveni domovi, Slovenska vojska, Komunala Novo mesto, Mestna občina Novo mesto in podobno imajo trenutno na voljo kar 28 novih delovnih mest. Iščejo različne profile in poklice. Mestna občina Novo mesto ima kar šest novih javnih razpisov. Objava razpisov za nove zaposlitve prek Zavoda RS za zaposlovanje so za javni sektor obvezne, za gospodarstvo je to drugače. Ti objavijo ali pa ne. V seznamu sta tudi dve delovni mesti za Komunalo Novo mesto. Slednja sicer ne spada v javni sektor, je pa javno podjetje, zato upoštevamo tudi to.

V nadaljevanju objavljamo trenutno razpisana prosta delovna mesta v javnem sektorju, zavodih in javnih podjetjih na območju Jugovzhodne Slovenije, to je regije, ki jo pokrivamo in kjer je 21 občin.

 • Dom starejših občanov Metlika: bolničar negovalec I – nega III
 • Srednja šola Črnomelj: čistilka
 • Mestna občina Novo mesto: koordinator VII/2 – za razvoj
 • Mestna občina Novo mesto: pripravnik – računovodja VII/2-III
 • Mestna občina Novo mesto: sistemski administrator VII/1
 • Mestna občina Novo mesto: strokovni sodelavec V – vzdrževalec parkirišč
 • Mestna občina Novo mesto: strokovni sodelavec VII/1 – za javna naročila
 • Mestna občina Novo mesto: strokovni sodelavec VII/2 – za investicije
 • Otroški vrtec Metlika: kuhar
 • Zdravstveni dom Ribnica: logoped II
 • Osnovna šola Milke Šobar-Nataše Črnomelj: poslovni sekretar
 • Osnovna šola Milke Šobar-Nataše Črnomelj: svetovalni delavec
 • Osnovna šola Stari trg ob Kolpi: učitelj predmetnega pouka – zgodovine geografije ter domovinske in državljanske kulture in etike
 • Šolski center Novo mesto: učitelj strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka s področja farmacije in kemijske tehnologije
 • Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: svetovalni delavec – logoped
 • Razvojni center Novo mesto: pravnik
 • Dom starejših občanov Trebnje: socialni oskrbovalec III
 • Ministrstvo za kmetijstvo, Uprava RS za varno hrano itd.: uradni veterinar v inšpekciji za varno hrano
 • Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto: visokošolski učitelj za zdravstveno nego
 • Komunala Novo mesto: vodja službe za odvajanje odpadnih voda
 • Komunala Novo mesto: vzdrževalec javnih površin in infrastrukture I
 • Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske: vzdrževalec za specialna vozila IV – za Novo mesto
 • Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske: vzdrževalec za specialna vozila IV – za Novo mesto
 • Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske: vzdrževalec za specialna vozila V – za Novo mesto
 • Sklad obrtnikov in podjetnikov: zastopnik
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist IV PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije

Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 17. 11. 2017.

C. R.