V javnem sektorju na voljo 27 prostih delovnih mest

pixabay.com

Na območju jugovzhodne Slovenije je trenutno 27 javnih razpisov za prosta delovna mesta. Največ razpisov je v zdravstvu. Pri tem ima Zdravstveni dom Črnomelj odprtih kar 8 prostih delovnih mest. Zaposlujejo tudi v Mestni občini Novo mesto in Občini Trebnje, pa tudi v nekaterih domovih za starejše in osnovnih šolah. Kaj vse je trenutno na voljo, preberite v nadaljevanju.

Razpisana prosta delovna mesta v javnem sektorju:

 • Osnovna šola Šmarjeta: čistilec ali čistilka
 • Osnovna šola Dolenjske Toplice: vzgojitelj predšolskih otrok

Metlika: 4 razpisi

 • Osnovna šola Metlika: ravnatelj
 • Dom starejših občanov Metlika: delovni inštruktor
 • Zdravstveni dom Metlika: srednja medicinska sestra v ambulanti – pripravnik
 • Zdravstveni dom Metlika: diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja

Črnomelj: 12 razpisov

 • Osnovna šola Mile Šobar-Nataše Črnomelj: svetovalni delavec
 • Osnovna šola Loka, Črnomelj: učitelj tehnike
 • Javno podjetje Komunala Črnomelj: pogrebni delavec in strojnik
 • Center za socialno delo Črnomelj: socialna oskrbovalka
 • Zdravstveni dom Črnomelj: diplomirana medicinska sestra
 • Zdravstveni dom Črnomelj: diplomirana medicinska sestra (2 razpisa)
 • Zdravstveni dom Črnomelj: diplomirani dietetik
 • Zdravstveni dom Črnomelj: diplomirani fizioterapevt
 • Zdravstveni dom Črnomelj: diplomirani kineziolog
 • Zdravstveni dom Črnomelj: univerzitetni diplomirani psiholog
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist PPD
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije

Trebnje: 3 razpisi

 • Občina Trebnje: vodja oddelka v oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo
 • Zdravstveni dom Trebnje: doktor medicine – specialist psihiatrije
 • Zdravstveni dom Trebnje: zdravnik specialist PPD

Novo mesto: 6 razpisov

 • Mestna občina Novo mesto: koordinator – za razvoj
 • Osnovna šola Center, Novo mesto: učitelj razrednega pouka
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto: pomočnik vzgojitelja
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: ekonomski referent
 • Dijaški in študentski dom Novo mesto: kuhar ali kuharica
 • Zdravstveni dom Novo mesto: psiholog

Razpisi za prosta delovna mesta prek Zavoda RS za zaposlovanje so v javnem sektorju, kamor spadajo občinske službe, šolstvo, zdravstvo, vrtci in podobne ustanove, pa tudi javna podjetja, kot so na primer Komunala, obvezni.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 13. marec 2018.

C. R.