V izrednem nadzoru odvzema goveje živine ugotovljene številne nepravilnosti

Prejemniki sporočila aktivistke Valerije Podgovrnik (vir: oddaja Tarča)

Interna komisija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru izrednega nadzora odvzema goveje živine na kmetiji Možgan v okolici Krškega ugotovila nepravilnosti v postopku in kršenje posameznih določb nacionalne zakonodaje.

Poročilo o nadzoru so posredovali direktorici Območnega urada Novo mesto, ki mora pripraviti odzivno poročilo.

Sporočili so še, da inšpekcijski postopek sicer še ni zaključen, trenutno je v reševanju na prvi stopnji. (vir)

Prejšnji teden pa je odvetniška pisarna Matoz, ki zastopa kmetijo z nezakonito odvzetimi živalmi, na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložila pritožbo zoper odločbo o odvzemu. Da je bil odvzem živali nezakonit, so že pred tem ugotovili tudi v Sindikatu kmetov Slovenije. Tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so ugotovili, da je bil odvzem goveda nesorazmeren in nezakonit ukrep.

Odvetniška pisarna, ki zastopa kmetijo, pa zdaj navaja, da je inšpektorica v postopku kršila številne zakonske določbe. Med drugim inšpektorica Danuša Štiglic ni ugotavljala, v kakšnem stanju je bila posamezna odvzeta žival, zato je odločba o odvzemu živali “popolnoma neutemeljena in neobrazložena”.

Prav tako pa inšpekcijski organ sam sebi nasprotuje, saj na eni strani odredi odvzem vseh živali, na drugi pa obrazloži, da je bil opravljen površen pregled. Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je inšpekcijski organ na naslovu Možganovih 13. novembra opravil nadzor nad zaščito govedi in kopitarjev ter da v času pregleda nikogar ni bilo doma. Ker o tem niso obvestili družine Možgan in ker niso sestavili zapisnika, se odločba “ne more sklicevati na domnevne ugotovitve, ki naj bi jih tistega dne ugotovil inšpekcijski organ, saj je bil ta opravljen nezakonito”. Prav tako se odločba “ne more sklicevati na fotografije, ki jih je inšpektorica posnela in uporabila kot dokaz, saj so bile pridobljene nezakonito”.

Ker je inšpektorica samovoljno vstopila v zaprte prostore, so podani tudi zakonski znaki kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja, navajajo v odvetniški pisarni.

Veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic iz novomeškega območnega urada je 24 živali na kmetiji Možgan odvzela 14. novembra. To je storila po obvestilu z dne 10. novembra, ki ji ga je prek e-pošte poslala aktivistka Valerija Podgornik iz Krškega. Podgornikova je sporočilo poslala na več elektronskih naslovov, med njimi so bili tudi zasebni e-naslovi: Tina Gaber, spremljevalka Roberta Goloba, Meira Hot, poslanka SD, Eva Knez, državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo (prej zaposlena v Gen-I).

Po dostopnih podatkih so navedene tudi članice Društva za zaščito konj in ostalih živali iz Velenja, katerega zastopnica je Natalija Nedeljko, kot kaže tudi prijateljica Tine Gaber. Poslanska skupina NSi pa je ravno včeraj parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ podala predlog, da pri Računskem sodišču RS zahteva revizijo poslovanja Društva za zaščito konj in ostalih živali.

NSi zanima, kako je društvo razpolagalo s prejetimi javnimi sredstev v obdobju od 2013 do novembra 2023.

Odvzem živali 14. novembra 2023:

M. D.