V Ivančni Gorici postavili mrežo polnilnic za električne avtomobile, preverite cene

V občini Ivančna Gorica so v okviru energetske sanacije javnih objektov, ki so v lasti občine, postavili mrežo javnih polnilnic za električne avtomobile. Na sedmih lokacijah so postavili osem polnilnic s skupno 14 polnilnimi mesti.

 

Polnilnice so postavljene ob podružničnih šolah Višnja Gora, Krka in Temenica, osnovnih šolah v Šentvidu pri Stični in Stični, Knjižnici Ivančna Gorica in ob zdravstvenemu domu.

Polnjenje na polnilnicah je plačljivo, razen za službena vozila javnih zavodov, ob katerih je nameščena polnilnica.

In kakšne so cene?

  • Cena storitve polnjenja znaša 0,2377 EUR/kWh brez DDV oziroma 0,29 EUR z DDV,
  • dodatek za trajanje polnjenja nad 180 minut znaša 0,0246 EUR/minuto brez DDV oziroma 0,03 EUR/minuto z DDV
  • pristojbina (štartnina) znaša 0,3279 EUR brez DDV oziroma 0,40 EUR z DDV.

V občini Ivančna Gorica sicer počasi zaključujejo energetsko prenovo 15 občinskih objektov, ki jo izvajajo skupaj z zasebnih partnerjem in za kar so nedavno prejeli 1,6 milijona evrov evropskega denarja. Pogodba z na javnem razpisu izbranim podjetjem Plistor predvideva, da bo podjetje izvedlo energetsko prenovo objektov in s tem zagotovilo prihranke pri porabi energije, občina pa ga bo s temi prihranki poplačala. Po poteku 15-letnega pogodbenega obdobja bodo vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostali občini.