V Forumu za kmetijstvo in podeželje pričakujejo takojšen suspenz inšpektorice Danuše Štiglic in izredno odpoved delovnega razmerja

"Inšpektorica" Danuša Štiglic (vir: FB, D. Š.)

Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS z veliko zaskrbljenostjo spremljajo trenutno dogajanje okoli delovanja veterinarske inšpekcije in postopkov, ki se vodijo zoper kmetijo, na kateri so odredili odvzem 24 glav govedi. Po javno dostopnih podatkih ugotavljajo, da so sicer živali bile na blatni površini, ki je sicer del 3 ha pašnika.

V letošnjem letu in ob jesenskem deževnem obdobju se na vsaki travni površini, kjer se koncentrirano gibljejo živali, vzpostavi blatna podlaga.

Iz javno dostopnih fotografij je vidno, da so odvzeta goveda zaradi vremenskih razmer spremenila del pašnika okoli krmišča v blatno površino. Vendar zgolj blatna podlaga in blato ne ogroža pašnih živali, zgodovinsko prilagojenih na pašne razmere.

Pri odvzemu 24 po videzu lepo rejenih govedi na kmetiji v Posavju gre za prekomeren in nezakonit ukrep, ki ga je potrebno takoj zaustaviti in podobne ukrepe preprečiti.

Veterinarska inšpekcija se z nevladniki maščuje nekaterim kmetom

Pri tem ukrepanju gre za evidenten način delovanja veterinarske inšpekcije, ki se v sodelovanju z nevladnimi organizacijami maščujejo nekaterim kmetom. Da gre na dotični kmetiji za ukrepe, ki z zaščito živali nimajo veliko skupnega, nenazadnje govorijo tudi imena oseb, vpletenih v odvzem. Mediji poročajo, da je odvzem odredila veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic, ki je bila poleti glavna kandidatka za prevzem Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ker je v stroki poznana kot izrazita »živaloljubka«, je tedaj ostro nasprotovala njenemu imenovanju na direktorsko mesto. Prijaviteljica Valerija Podgornik iz Društva za zaščito konj, prijateljica omenjene inšpektorice, je celo sodelovala pri odvzemu živali.

Povezanost ključnih oseb za odvzem živali in maščevalnost je botrovala temu nezakonitemu posegu na kmetijo.

Da je ukrep pretiran, je vidno že iz samega prenovljenega zakona. 36.b člen namreč jasno določa, da je naloga kvalificiranega prijavitelja poziv lastniku živali k pravilnemu ravnanju z živalmi in v primeru neodzivnosti ali nadaljnjih kršitev prijavljanje pristojnemu organu. Se je na tej kmetiji res vse to zgodilo v zgolj 4 dneh po uveljavitvi zakona? Odvzetim živalim namreč ni bilo ogroženo življenje!

S kakšno pravico vstopajo na zasebno lastnino?

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS zato ostro protestirajo ob takšnih ukrepih veterinarske inšpekcije, jasni zlorabi zakona in nezakonitih posegih na kmetijah. Prav tako obsojajo vstop nepooblaščenih na slovenske kmetije. Pri odvzemu živali je namreč sodelovala članica društva, Valerija Podgornik, kar je vidno iz slikovnih dokazov v medijih. S kakšno pravico je ona vstopala na zasebno lastnino, na tujo kmetijo? Ne samo, da gre za evidentno kaznivo dejanje, vstopi na tuje kmetije predstavlja tudi izjemno veliko biovarnostno tveganje za kmetije zaradi prenosov gospodarsko pomembnih bolezni. Takšna zloraba zakona s strani inšpektorice bi morala biti v zrelih organizacijah vzrok takojšnje izredne prekinitve delovnega razmerja, s čimer bi si Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ponovno pridobila zaupanje kmetov do zakonitosti njenega delovanja.

V Forumu za kmetijstvo in podeželje zato pričakujejo takojšnjo vrnitev nezakonito odvzetih živali na kmetijo in ureditev morebitnih nepravilnosti z vidika zdravstvenega varstva živali in dobrobiti živali na kmetiji. Pričakujejo tudi takojšen suspenz inšpektorice Danuše Štiglic in izredno odpoved delovnega razmerja.

Od slovenske policije zahtevajo takojšno ukrepanje zaradi nezakonitega vstopa nepooblaščene osebe Valerije Podgornik na kmetijo. Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahtevajo takošnjo zaustavitev izvajanja zakona v z zadnjo spremembo spremenjenih členih Zakona o zaščiti živali in takojšnjo pripravo sprememb tega zakona, ki bo usklajena s stroko, kmetijskimi organizacijami in ustavo. Prav tako pričakujejo takojšnjo izdajo smernic za izboljšanje dobrobiti živali na slovenskih kmetijah, saj tudi v Forumu za kmetijstvo in podeželje prisegajo na najvišje standarde dobrobiti živali. Predlagajo tudi takojšnjo vložitev ustavne presoje na zadnjo novelo Zakona o zaščiti živali.

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS so zapisali, “da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bomo dvigovali ugled slovenskega kmeta, družinskih kmetij in celotne verige preskrbe s hrano v Sloveniji”.

Še posnetek kraje živine:

 

A. L.