V DSO Črnomelj zaradi koronavirusa ni posebnih težav

Dom starejših občanov (DSO) Črnomelj

V Domu starejših občanov (DSO) Črnomelj je stanje precej drugačno kot v Metliki, okuženih v črnomaljskem domu ni, stanovalcem gibanja niso povsem omejili in jih niso zaprli, saj se za to ni izkazala potreba.

Pravočasno so v domače okolje poslali tiste zaposlene, za katere so vedeli ali pa so jih ti obvestili, da bi bili lahko potencialno v stiku z okuženimi. Podobno so ravnali tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Črnomelj, kjer so tri zaposlene, ki so bili v stiku z zaposlenimi iz ZD Metlika, takoj napotili v domačo izolacijo.

Vodstvo DSO Metlika, kjer so po zadnjih podatkih že 4 okuženi s koronavirusom (od tega en oskrbovanec), pa je glede na včerajšnje sporočilo v domačo oskrbo oz. izolacijo poslalo samo tiste zaposlene, ki imajo znake, značilne za okužbo s koronavirusom. Preventivno so doma tudi nosečnice. Za ostale zaposlene, ki so prišli v stik z okuženimi, pa samoizolacije niso odredili. Kar je povsem drugače kot v ZD Črnomelj ali DSO Metlika.

Za podatke o stanju v DSO Črnomelj smo zaprosili direktorico Valerijo Lekić Poljšak. Sporočila nam je, da so v DSO od petka, 6. marca 2020, obiski prepovedani, pri tem upoštevajo nekatere izjeme, o katerih pa se dnevno dogovarjajo z imenovanim zdravnikom v domu. V službi so vsi zaposleni, ki jim to dopušča zdravstveno stanje, prekinili so vse redne dopuste in nenujne službene odsotnosti.

Oskrbovanci doma doslej niso bili v stiku z nobenim od okuženih s koronavirusom. Z zaposlenimi, za katere so vedeli ali pa so jih obvestili, da so bili v neposrednem ali posrednem stiku z okoljem, kjer je prihajalo do okužb ali s potencialno okuženimi osebami, so se dogovorili, da na delo ne prihajajo najmanj en teden.

Iz DSO Črnomelj so ponudili pomoč vodstvu DSO Metlika, doslej so se pogovarjali samo o pomoči glede zaščitnih sredstev, sicer pa so jim pripravljeni pomagati tudi drugače.

V nadaljevanju objavljamo odgovore Valerije Lekić Poljšak, direktorice DSO Črnomelj, v celoti:

Valerija Lekić Poljšak, direktorica DSO MetlikaAli so kakšne novosti v DSO Črnomelj, povezano s koronavirusom?

V DSO Črnomelj smo se zaradi varovanja zdravja naših stanovalcev, ki sodijo v visoko rizično skupino in po  priporočilu Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialo in enake možnosti odločili upoštevati njihov dopis z dne 6. 3. 2020 o prepovedi obiskov v socialnovarstvenih zavodih. Tako smo v našem domu 6. marca 2020 prepovedali obiske, z upoštevanjem izjem. O izjemah se dnevno dogovarjamo z imenovanim zdravnikom v domu ob upoštevanju visoko strokovnih in etičnih načel pri nas zaposlenih in individualnih potrebah bodisi naših stanovalcev ali njihovih svojcev. Gibanje znotraj doma in v parku nismo omejili.

Ker se zavedamo, da je s tem ukrepom okrnjena socialna mreža naših stanovalcev, smo v službi vsi zaposleni, ki jim to dopušča zdravstveno stanje, prekinili smo redne dopuste in vse nenujne službene odsotnosti, kot so razna izobraževanja, seminarji in podobno. Znotraj hiše krepimo vrsto dejavnosti v smislu medsebojnega druženja in zagotavljanja dobrega počutja za naše stanovalce.

Ali so bili vaši oskrbovanci in zaposleni v stiku s kom, ki je okužen in če so, kakšni so ukrepi?
Oskrbovanci po našem vedenju niso bili v stiku z okuženimi. Z zaposlenimi, ki so vedeli oziroma so nas obvestili, da so bili bodisi v direktnem ali indirektnim stikom z okoljem, kjer je prihajalo do okužb ali potencialno okuženimi osebami, smo se skupno dogovorili, da na delo ne prihajajo najmanj en teden. Smo pa s temi zaposlenimi v rednih stikih, dogovorili smo se tudi, da nas sproti obveščajo o svojem zdravstvenem stanju in ob morebitnih spremembah ukrepajo skladno z našimi navodili in navodili
NIJZ.

Naši zaposleni so pokazali veliko mero osveščenosti in samoodgovornosti o primeru, zato smo z njimi tudi lahko dosegli te dogovore, kljub temu, da nobeden od njih ne kaže nobenih znakov, ki bi nakazovali na okužbo.

Ali se morda pogovarjate z vodstvom DSO Metlika za kadrovsko pomoč – da bi jim priskočili na pomoč?
Vodstvu doma sem po telefonu izrazila splošno pripravljenost o pomoči, ki bi jo v DSO Metlika eventuelno lahko potrebovali. Do sedaj smo se pogovarjali samo o pomoči pri zagotavljanju zaščitnih sredstev. Smo pa v našem zavodu vedno pripravljeni pomagati po svojih najboljših močeh na vseh področjih, na katerih to lahko storimo.

A. L.