Uspelo: Mladi bodo s poroštvom države lahko prišli do lastnega stanovanja

(pixabay.com)

Uspelo! Predlog Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki prinaša večjo dostopnost stanovanj za mlade in mlade družine, je sprejet. Zdaj bo reševanje prvega stanovanjskega problema lažje. Mladi bodo s poroštvom države lahko prišli do lastnega stanovanja.

Svojo navzočnost je prijavilo 67 poslancev in poslank, za je glasovalo 53 poslancev in poslank. Ostali so se glasovanja vzdržali.

Zakon so pripravili v SDS oz. njihovemu podmladku SDM, v državni zbor so ga vložili s podpisi poslancev SDS, NSi, Konkretno, SNS, narodnosti in nepovezana poslanka Mateja Udovč.

Kaj prinaša zakon?

Zakon prinaša vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade v vsakoletni višini 300 milijonov EUR do konca leta 2032, s katero bo izdano jamstvo za kredite:

-️ mladih fizičnih oseb, starosti do 38 let, ki so državljani RS s prijavljenim stalnim prebivališčem,
– ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas in imajo povprečno plačo zadnjih 3 mesecev nižjo od 1,5-kratnika povprečne plače v RS in njegovi skupni dohodki in dohodki iz kapitala, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine v letu pred najemom kredita, niso presegli 1,5-kratnika povprečne plače v RS
ALI
so člani mlade družine, ki je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen.
Kredit bo lahko zavarovan s poroštvom države, kadar bo kreditojemalec reševal svoje prvo stanovanjsko vprašanje, ki vključuje:
  • prvi nakup,
  • prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine,
  • rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti stanovanja.
Lastnosti tovrstnih kreditov:
  • maksimalna višina kredita do 200.000 EUR,
  • ročnost kredita do 30 let,
  • hipotekarno zavarovanje kredita,
  • najmanj 20 % lastne udeležbe kreditojemalca.
Vse postopke in posle v zvezi s stanovanjsko jamstveno shemo za mlade bo vodila SID banka.

Poimensko glasovanje je bilo naslednje:

Ime in priimek Kvorum Glasoval
BAH ŽIBERT ANJA Kvorum Za
BAKOVIĆ PREDRAG Kvorum Ni
BANDELLI MARKO Kvorum Za
BEVK SAMO Ni
BRATUŠEK ALENKA Ni
BREZNIK FRANC Kvorum Za
BRINOVŠEK NADA Kvorum Za
CIGLER ŽELJKO Kvorum Ni
ČERNIGOJ ANDREJ Kvorum Za
DIMIC IVA Kvorum Za
DIVJAK MIRNIK LIDIJA Ni
DOBLEKAR BORIS Kvorum Za
FERJAN JURE Kvorum Za
FURMAN KARMEN Kvorum Za
GOLUBOVIĆ BRANE Ni
GREGORČIČ MONIKA Kvorum Za
GRIMS BRANKO Kvorum Za
HAN MATJAŽ Ni
HEFERLE TINA Kvorum Za
HORVÁTH FERENC Kvorum Za
HORVAT JOŽEF Kvorum Za
HOT MEIRA Kvorum Ni
HRŠAK IVAN Kvorum Za
IRGL EVA Kvorum Za
IVANUŠA JANI Kvorum Za
IVANUŠA LIDIJA Kvorum Za
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO Ni
JERAJ ALENKA Kvorum Za
JURŠA FRANC Ni
KALOH DEJAN Kvorum Za
KEPA FRANCI Kvorum Za
KNEŽAK SONIBOJ Ni
KOCIPER MAŠA Kvorum Za
KOPRIVC MARKO Kvorum Ni
KORAŽIJA BOŠTJAN Kvorum Ni
KORČE JERCA Kvorum Ni
KORDIŠ MIHA Ni
KOVAČIČ ALJAŽ Kvorum Za
KOZMUS FERJAN KARMEN Kvorum Za
KRIVEC DANIJEL Kvorum Za
LENART JOŽE Kvorum Za
LENART JOŽEF Kvorum Za
LEP JURIJ Ni
LEP ŠIMENKO SUZANA Kvorum Za
LISEC TOMAŽ Kvorum Za
MEDVED RUDI Kvorum Za
MERJASEC LEON Kvorum Za
MESEC LUKA Ni
MÖDERNDORFER JANI (JANKO) Ni
MOŠKRIČ JANEZ Kvorum Za
MURŠIČ BOJANA Kvorum Ni
NEMEC MATJAŽ Ni
PAULIČ EDVARD Kvorum Za
PAVLIN BLAŽ Kvorum Za
PAVŠIČ ROBERT Kvorum Za
PEČEK IGOR Kvorum Ni
PERIČ GREGOR Kvorum Za
PODKRAJŠEK BOJAN Kvorum Za
POGAČNIK MARKO Ni
POJBIČ MARIJAN Kvorum Za
POLNAR ROBERT Ni
PREBIL NIK Kvorum Ni
PREDNIK JANI Ni
PREVC MIHAEL Kvorum Za
RAJH ANDREJ Kvorum Za
RAJIĆ BRANISLAV Ni
REBERŠEK ALEKSANDER Kvorum Za
ROSEC FRANC Kvorum Za
SIMONOVIČ BRANKO Kvorum Za
SITER PRIMOŽ Kvorum Ni
SLUGA JANJA Kvorum Ni
STAROVIĆ VOJKO Kvorum Za
SUKIČ NATAŠA Ni
ŠAREC MARJAN Ni
ŠIŠKO DUŠAN Kvorum Za
ŠKRINJAR MOJCA Kvorum Za
ŠUŠTAR ZALAR TADEJA Kvorum Za
T. VATOVEC MATEJ Ni
TANKO JOŽE Ni
TOMIĆ VIOLETA Kvorum Ni
TRČEK FRANC Kvorum Ni
UDOVČ MATEJA Kvorum Za
VERBIČ DUŠAN Kvorum Za
ZABRET ANDREJA Kvorum Ni
ZAVADLAV UŠAJ ELENA Kvorum Za
ZORČIČ IGOR Kvorum Za
ŽIDAN DEJAN Ni
ŽIDAN GREGOR Ni
ŽIŽA FELICE Kvorum Za
ŽNIDARIČ MOJCA Kvorum Za

Vir: Izbrano glasovanje (dz-rs.si)

Glasovanje o zakonu o stanovanjski shemi. (vir: Zajem zaslona)

M. D.