Urad za oskrbo migrantov oddal naročilo za nakup 1000 vzmetnic

(vir: arhiv)

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila za nakup in dobavo vzmetnic. Med petimi ponudniki so izbrali podjetje LAGEA iz Brežic.

Obvestilo o javnem naročilu je urad na Portalu javnih naročil objavil 13. avgusta 2018. Odpiranje ponudb je bilo 29. avgusta, nato so 19. septembra objavili tudi obvestilo o oddaji javnega naročila.

Iz obvestila je razvidno, da so oddali naročilo za nakup 1.000 vzmetnic.

Ponudniki so za eno vzmetnico ponudili od 42,90 do 69,00 evra (brez davka na dodano vrednost). Najugodnejšo ponudbo je dalo podjetje LAGEA, ki je bilo nato tudi izbrano. Cena skupaj z 22-odstotnim davkom na dodano vrednost je 52.338 evrov.

Izbrani ponudnik je moral zagotoviti garancijo za vzmetnice vsaj 12 mesecev, je razvidno iz razpisne dokumentacije z dne 13. avgusta 2018.

V razpisni dokumentaciji so bile določene tudi naslednje tehnične specifikacije:

Oddaja javnega naročila. (Vir: Uradi list RS – Portal javnih naročil)
Na razpis se je prijavilo 5 ponudnikov, izbirali so po kriteriju najnižje ponujene cene. Izbrano je bilo brežiško podjetje LAGEA. (Vir: Uradni list RS – Portal javnih naročil.

Vir: https://www.enarocanje.si/obrazec=270888

J. M.