Uporabno: Brezplačna medkrajevna vozovnica za vlak ali avtobus

(vir: arhiv)
Brezplačna vozovnica za medkrajevni avtobusni in železniški promet je bila uvedena 1. julija 2020. Do brezplačne vozovnice za vlak in avtobus so upravičene štiri skupine ljudi, ki morajo za to oddati vlogo. Če upravičenec vlogo oddaja osebno, mu vozovnico na prodajnih mestih izdajo takoj. 

Skupine, ki so upravičene do brezplačne vozovnice, so:

  • upokojenci,
  • imetniki invalidske evropske kartice,
  • vojni veterani in
  • starejši od 65 let.

Vsi, ki sodijo v katero izmed zgornjih skupin, pa za pridobitev brezplačne vozovnice ne smejo opravljati samostojne registrirane dejavnosti, biti poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Zahtevani podatki v vlogi za izdajo vozovnice

V Vlogi za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačni prevoz je treba vpisati ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga oseba ima. Prav tako je treba obvezno označiti podatek o statusu upravičenca. Torej, ali gre za upokojenca, osebo starejšo od 65 let, imetnika evropske kartice ugodnosti za invalide ali vojnega veterana. Pri slednjih dveh, pa je treba dopisati tudi številko kartice. Neobvezna podatka pa sta telefonska številka in elektronski naslov.

Kje oddati obrazec / vlogo za brezplačno vozovnico

Upravičenec za brezplačno vozovnico za medkrajevni prevoz z avtobusom in vlakom izpolni  obrazec/vlogo, ki je na voljo TUKAJ. Obrazec/vlogo je možno oddati na prodajnih mestih avtobusnih prevoznikov, Slovenskih železnic ali po pošti (elektronski ali klasični).

  • Elektronska pošta: [email protected] v zadevo e-pošte se napiše »brezplačna vozovnica Slovenija«.
  • Klasična pošta: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«
Nova brezplačna IJPP vozovnica je rožnate / pink barve.

Vsi, ki bodo vlogo oddajali osebno na prodajnih mestih IJPP (prodajna mesta avtobusnih prevoznikov in Slovenskih železnic), bodo poleg vloge morali predložiti osebni dokument ter izkaznico vojnega veterana ali evropsko kartico ugodnosti za invalide, če vlogo oddajajo po kateri izmed teh dveh skupin. Tisti, ki vlogo oddajajo po pošti ali elektronski pošti, pa jim omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati.

Prevzem vozovnice

Prevzem vozovnice se praviloma izvede na enem od 120 prodajnih mest IJPP.

Če upravičenec vlogo oddaja osebno, mu vozovnico na prodajnih mestih lahko izdajo takoj.

V dogovoru s Pošto Slovenije so omogočili tudi pošiljanje vozovnice po pošti na dom upravičenca. Ker vloga nikjer ne predvideva, da se pošiljanje na dom kje posebej označi, je najbolje, da se to dopiše v elektronski pošti ali v posebnem dopisu pri klasični pošti. Tako je možno vozovnico povsem v celoti urediti od doma.

Cena in veljavnost vozovnice

Strošek, ki ga bodo imeli upravičenci, je 3 evre in gre za strošek izdelave vozovnice. Če se upravičenec odloči, da mu vozovnico pošljejo po pošti domov, pa še dodatne 3 evre. V tem primeru se plačilo izvede po povzetju.

Brezplačno vozovnico je možno uporabljati tudi v mestnem avtobusnem prometu v večini večjih mest, tudi v Novem mestu in Ljubljani.

Vozovnica je veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana (ali od začetka prihodnjega meseca).

M. D.