Subvencije za zaposlitev tudi do 7.000 evrov in ostale ugodnosti

Morda boste bolje razumeli, zakaj je imel pri zaposlitvi prednost nekdo drug. Odgovor se lahko skriva tudi v subvencijah ali nižjih davkih in prispevkih, ki jih dobi podjetje, ko zaposli “ta pravega”.

Trenutno sta v teku 2 razpisa (za mlade in program zaposli.me), podjetjem, ki delujejo v občina Pokolpju, nudijo povračilo prispevkov. To velja tudi za prvo zaposlitev mladih (do 26 let starosti) in mladih mamic (z otrokom do 3. let). Podjetje je oproščeno plačila prispevkov za zaposlitev starejših od 55 let. Poleg tega ima podjetje davčne olajšave (plača manj davkov), če zaposli mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ter invalide ali gluhe. Sofinancirajo tudi stroške zaposlitev v javnih delih.

V nadaljevanju objavljamo seznam trenutno aktualnih razpisov. Kogar zanima, predlagamo, da si še natančneje pogleda razpisne pogoje za posamezni program, po potrebi se posvetuje tudi z zaposlenimi v Zavodu RS za zaposlovanje. Tako kot povsod so tudi tu pomembne podrobnosti, ki so včasih očem skrite.

Nepovratna sredstva je možno pridobiti za zaposlitev brezposelnih, ki so sicer prijavljeni na zavodu, zato večina podjetij v razpisih tudi navaja, da želijo kandidate iz evidenc brezposelnih. Pa tudi tisti, ki tega izrecno ne napišejo, običajno najprej pogledajo ta kriterij.

Vedno je tudi pogoj, da je oseba, ki jo zaposlijo, prej prijavljena v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje, da prihaja torej iz teh “evidenc”.

1. Trajno zaposlovanje mladih

Podjetje pridobi subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

2. Zaposli.me 2016/2017

Podjetje pridobi subvencijo za zaposlitev brezposelnih v starosti najmanj 30 let, ki sodijo v ciljne skupine programa, kar določi zavod. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Njena višina je odvisna od števila kriterijev ciljne skupine, ki jim ustrezajo kandidati. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev.

3. Povračilo prispevkov na območjih z visoko brezposelnostjo – v našem primeru 7 občin iz Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika)

4. Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če podjetje prvič za nedoločen čas zaposli mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavlja povračilo prispevkov delodajalca.

5. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše 2016

Če podjetje zaposli brezposelne, starejše od 55 let, lahko za največ prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Zaposlitev mora biti sklenjena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2017.

6. Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Če podjetje namerava zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ali pa jih je že zaposlil za nedoločen čas, potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavlja olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

7. Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Če podjetje namerava zaposliti invalide ali gluhe osebe ali pa jih je že zaposlilo. V obeh primerih za njihovo zaposlitev lahko uveljavlja olajšavo v obliki znižanja davčne osnove.

  • Več podrobnejših podatkov je dostopnih tukaj.

C. R.